AXON

Εκπαιδευτικό κέντρο για ξένες γλώσσες και πληροφορική

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  Νέα  Videos                                                                

Περιγραφή του συστήματος Franchise

Η Axon είναι ο σίγουρος δρόμος στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και πληροφορικής. Ιδρύθηκε το έτος 1995. Από τότε μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε έναν αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και διεθνώς. Διαθέτει 350 εκπαιδευτικά κέντρα και επεκτάθηκε επιχειρηματικά διεθνώς με το άνοιγμα εκπαιδευτηρίων σε χώρες του εξωτερικού όπως στην Αλβανία, στην Πολωνία, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ρουμανία. Η ενίσχυση του δικτύου μέσω της λειτουργίας εκπαιδευτικών κέντρων Axon σε περισσότερες πόλεις εντός και εκτός της Ελλάδας είναι προβλέψιμη. Μέσω αυτής της θεαματικής εξέλιξης η επιτυχία του δικτύου στον τομέα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης είναι ορατή.

Η μεγάλη δυναμική του δικτύου δεν είναι μόνο εμφανής στην αύξηση του αριθμού των κέντρων του, αλλά και στη διεύρυνση της εκπαιδευτικής προσφοράς του. H εξειδίκευση καθηγητών Αγγλικών, η προετοιμασία σπουδαστών για τα αγγλικά πανεπιστήμια και η εκπαίδευση στην μηχανογραφημένη λογιστική συμπληρώνουν το πλαίσιο των υπηρεσιών της τα τελευταία χρόνια. Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις για παροχή γνώσης και κατάρτισης, ανανεώνεται και εμπλουτίζεται αποτελεσματικά με κριτήριο τις ανάγκες για μάθηση σπυδαστών και της κοινωνίας.

Ο όμιλος των φροντιστηρίων Axon ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου μέσω της εφαρμογής πρωτοποριακών μεθόδων διαδασκαλίας και καινοτόμων μέσων όπως είναι π.χ. η τηλεοπτική παρουσίαση και η συγχρονισμένη παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων επίσημων φορέων στο εξωτερικό είναι. Η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών ελέγχεται τακτικά από την επιτροπή ειδικών επιθεωρητών του κεντρικού εκπαιδευτικού κέντρου. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η διάθεση υπηρεσιών οι οποίες σχεδιάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής ανταποκρινόμενη στις ατομικές επιθυμίες και ανάγκες των μαθητών για μάθηση. Στόχος είναι η συνεχής ενδυνάμωση του δικτύου της συνοδεύοντας του μαθητές της από τα σχολικά βήματά τους μέχρι την επαγγελματική ανάδειξή τους.

Η Axon επιχειρεί τη μεγαλύτερη επέκταση του δικτύου των εκπαιδευτικών κέντρων της μέσω του δικού της συστήματος της δικαιόχρησης. Προσφέρει μία επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των σπουδών με δυναμική εξέλιξη και θετικές προοπτικές. Η ανάληψη επιχειρηματικής δράσης είναι πραγματοποιήσιμη για τους μελλοντικούς δικαιοδόχους με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Γίνετε και εσείς τώρα ενεργό μέλος στο δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων και απολαύετε αναγνώριση και καταξίωση μέσω της επιχειρηματικής κινητοποίησής σας στην παροχή πολύτιμων εφοδίων!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικτύου του δικαιοπαρόχου, της εταιρείας Axon, επωφελείστε από μία ελληνική πολυεθνική εταιρεία με θεαματική ανάπτυξη διεθνώς και από την επιτυχία ενός ισχυρού δικτύου με αποτελεσματικότητα και χωρίς κινδύνους. Το πακέτο παροχών της εταιρείας προσφέρει κατάλληλα πλεονεκτήματα:

  • εκπαίδευση σε όλα τα θέματα διαχείρησης της επιχείρησης και επικοινωνίας
  • εγχειρίδια λειτουργίας
  • εγχειρίδια για την ένταξη στο σύστημα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της εταιρείας
  • μελέτη και υποστήριξη στην επιλογή της περιοχής δραστηριοποίησης όπως και παροχή ενός πλήρους σχέδιου μάρκετινγκ για την επιτυχή τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά
  • βοήθεια στον εσωτερικό σχεδιασμό, στη διακόσμηση και στον εξοπλισμό του εκπαιδευτηρίου για τη δημιουργία μίας επαγγελματικής και εντυπωσιακής εξωτερικής εικόνας
  • αρχική και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού
  • διαφημιστική προβολή ολόκληρου του δικτύου όπως και διαφημιστική προώθηση των μεμονωμένων εκπαιδευτικών κέντρων τοπικά

Προφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας καλοδεχούμενος υποψήφιος σύμφωνα με την κοινωνικότητα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την δυναμικότητα. Το σημαντικότερο είναι το έντονο ενδιαφέρον σας για την εκπαίδευση και το ομαδικό πνεύμα.

AXON

Εκπαιδευτικό κέντρο για ξένες γλώσσες και πληροφορική

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises