Οδηγός franchise

Νόμοι και συμβάσεις

Τί μπορεί να κατανοηθεί υπό τη „προσυμβασιακή ενημέρωση“ στο φραντσάιζινγκ;


Σύμφωνα με τις γενικές αστικές βασικές αρχές κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το καθήκον πριν τη σύναψη μίας σύμβασης να πληροφορήσει τον εαυτό του σχετικά με τα πλεονεκτήματα ή τα μειονεκτήματα της σύναψης σύμβασης.

Παρεκκλίνοντας από αυτή την αρχή, βιβλιογραφία και νομολογία συμφωνούν σε αυτό μαζί, ότι ένας δικαιοπάροχος πρέπει να ανταποκριθεί σε ορισμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης πριν την υπογραφή μίας σύμβασης Franchise. Η αιτία για αυτές τις αυστηρότερες απαιτήσεις στον δικαιοπάροχο είναι προπάντων τα γνωστικά κενά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και οι τις περισσότερες φορές σημαντικές αρχικές επενδύσεις από την πλευρά του δικαιοδόχου.

Στο πλαίσιο των προσυμβασιακών υποχρεώσεων ενημέρωσης κανείς πρέπει να διακρίνει μεταξύ „λανθασμένης“ και „παραλείπουσας “ ενημέρωσης μέσω του δικαιοπαρόχου. Αυτό δεν χρειάζεται καμία ειδική ρύθμιση του Franchise, για να πρέπει να ευθύνεται ο δικαιοπάροχος για λανθασμένες εξηγήσεις πριν τη σύναψη της σύμβασης. Προς συχνές διενέξεις η ερώτηση οδηγεί αντίθετα, ποιές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Franchise ο δικαιοπάροχος πρέπει να δώσει πριν τη σύναψη της σύμβασης ανερώτητος.

Γενικά ένα σαφές, συνεπές και αντιληπτό σχέδιο μάρκετινγκ, το οποίο στηρίζεται στην εξέταση μέσω του δικαιοπαρόχου και στην κερδιζόμενη έτσι εμπειρική γνώση, πρέπει να βασίζεται στη σύμβαση Franchise. Μόνο αν η προσυμβασιακή ενημέρωση του δικαιοπαρόχου ανταποκρίνεται σε αυτές τις αρχές, κανείς μπορεί να εκπορευτεί από αυτό, ότι καμία ασυμμετρία πληροφόρησης δεν υπάρχει κατά τη σύναψη της σύμβασης Franchise.

Σύμφωνα με τη νομολογία υποχρεώσεις ενημέρωσης ισχύουν για τους δικαιοπαρόχους σε ακόλουθα θέματα:

 • Τρόπος ενέργειας και προοπτικές επιτυχίας του συστήματος Franchise,
 • Δηλώσες σχετικά με τη χρήση απαιτούμενης εργασίας και καφαλαίου στη φάση εκκίνησης μέχρι το σημείο αποφοράς κέρδους (νεκρό σημείο),
 • Δηλώσεις αριθμών σχετικά με συγκρίσιμες επιχειρήσεις Franchise του συστήματος,
 • Τρόπος και εγγενής αξία της μεταβιβαζόμενης τεχνογνωσίας

Αυτό σημαίνει στη λεπτομέρεια, ότι ο δικαιοδόχος πρέπει να αποκτήσει ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ακόλουθες πληροφορίες ΠΡΙΝ τη σύναψη σύμβασης:

 • ισχύουσες δηλώσεις για τις προσδοκίες τζίρου και αποδοτικότητας συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των βάσεων υπολογισμού
 • ισχύουσες δηλώσεις των αποτυχημένων δικαιοδόχων (το έτσι ονομαζόμενο ποσοστό πτώσης)
 • ισχύοντας αριθμός των υπαρχόντων επιχειρήσεων Franchise
 • ισχύουσες δηλώσεις των κατά τον μέσο όρο ή τυπικών εξόδων των καταστημάτων Franchise
 • ισχύουσες δηλώσεις σχετικά με το ύψος των τελών Franchise
 • ισχύουσες δηλώσεις για την επιβολή στην αγορά της χορηγημένης με άδεια μάρκας
 • ισχύουσες δηλώσεις για την κατάσταση ανταγωνισμού και αγοράς και μία βασισμένη σε αυτό ανάλυση της θέσης
 • ισχύουσες δηλώσεις για τα πλεονεκτήματα αγορών και/ή για τον εφοδιασμό του συστήματος Franchise μέσω αποκλειστικών κατασκευαστών (πλαίσιο μεταφοράς),
 • ισχύουσες δηλώσεις για το προβλεπόμενο ή μέσο προσωπικό κεφάλαιο,
 • ισχύουσες πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές επιτυχίας του σχεδίου μάρκετινγκ,
 • ισχύουσες δηλώσεις αριθμών σχετικά με συγκρινόμενα καταστήματα Franchise του συστήματος και ποσοστό διακύμανσης του συστήματος Franchise,
 • ισχύουσες δηλώσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα προστασίας του δικαιοπαρόχου,
 • ισχύουσες δηλώσεις για την εκπαίδευση του δικαιοδόχου,
 • ισχύουσες δηλώσεις για προσφάτους αριθμούς των 3 καλύτερων δικαιοδόχων (ανώτερο τρίτο),
 • ισχύουσες δηλώσεις σχετικά με άλλες οδούς διανομής των προϊόντων της σύμβασης του συστήματος Franchise,
 • μετάδοση της μέχρι τώρα εμπειρίας στις επιχειρήσεις του συστήματος ή στα χρησιμοποιούμενα ως πιλοτικά και δοκιμαστικά υποκαταστήματα των δικαιοπαρόχων,
 • έκθεση του υπερβαίνοντος το τέλος εισόδου καφαλαίου υπό τον συνυπολογισμό όλων των δαπανών και υπό τη συμπερίληψη της χρονικής περιόδου των αρχικών απωλειών στην φάση εκκίνησης (δύσκολους καιρούς), για να μπορέσει η ευκαρία της πραγματοποίησης κέρδους να κριθεί πραγματικά.

(Πηγή: παρουσίαση από τον Dr. Eckhard Flohr στην ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2006)

Οι πληροφορίες οφείλουν να αναθετηθούν στον δικαιοδόχο για έλεγχο σε ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα, το οποίο μπορεί να μετρηθεί σε τουλάχιστον με 10 ημέρες πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Λόγω της κατάταξης του διακιοδόχου ως ελεύθερου επαγγελματία η προσυμβασιασκή ενημέρωση δεν οδηγεί αντίθετα σε καμία εγγύηση αποδοτικότητας για τον δικαιοδόχο. Ο δικαιοδόχος έχει μόνο την αξίωση σε εκτεταμένες πληροφορίες, με των οποίων τη βοήθεια αυτός μπορεί να υπολογίσει την αποδοτικότητα της δικής του προγραμματισμένης επιχείρησης Franchise.

Αν ο δικαιοπάροχος έχει παραβιάσει προσυμβασιακές υποχρεώσεις ενημέρωσης, ο δικαιοδόχος μπορεί να παρουσιάσει διαφορετικές αξιώσεις και δικαιώματα απέναντι στον δικαιοπάροχο. Πρώτα από όλα τη δυνατότητα, να αμφισβητήσει τη σύμβαση Franchise λόγω δόλιας απάτης, το οποίο θα οδηγούσε στην αναβολή της διεκπεραίωσης του συμβολαίου. Ο δικαιοδόχος μπορεί να απαιτήσει αποζημίωση από τον δικαιοπάροχο παράλληλα με την αμφισβήτηση της σύμβασης Franchise.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νόμοι και συμβάσεις"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises