Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Σχεδιασμός επιχείρησης για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος Franchise


Το φραντσάιζινγκ προσφέρει σε επιχειρήσεις την ευκαιρία για γρήγορη αύξηση τζίρου με σαφή χρήση ατομικού καφαλαίου και ατομικής παραγωγικής ικανότητας εργασίας. Η ανάπτυξη ενός νέου συστήματος Franchise είναι ουσιατικά πολυπλοκότερη από μία κανονική ίδρυση ή επέκταση της επιχείρησης. Ο σχεδιασμός στοχεύει σε δύο εντελώς διαφορετικές αγορές, δηλαδή την αγορά για προϊόντα ή παροχών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλουν να προσφέρονται από τους δικαιοδόχους όπως και την αγορά για επαγγελματικά αυτοαπασχολούμενους, στην οποία περισσότερα από 1000 επιχειρησιακά σχέδια ανταγωνίζονται στη Γερμανία. Δικαιοπάροχοι φθάνουν τη ζώνη κέρδους σύμφωνα με την εμπειρία πρώτα μετά από ένα χρονικό διάστημα των 2 – 5 χρόνων. Αυτό είναι σημαντικό για τον επιχειρηματία να γνωρίζει, πόσο μεγάλη η ανάγκη είναι, πόσα κέρδη μπορούν να αναμένονται και ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν. Αυτός χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες σε μορφή ενός σχεδιασμού επιχείρησης, πριν αυτός επενδύσει στο σύστημα. Κανείς πρέπει να προσέξει κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος σε ακολουθα σημεία:

Καταγραφή της πιλοτικής φάσης
Η καταγραφή των εμπειριών της πιλοτικής επιχείρησης είναι σημείο έκβασης του σχεδιασμού επιχείρησης. Η διεύθυνση τουλάχιστον μίας πιλοτικής επιχείρησης πέρα από ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα πριν της ίδρυση του δικτύου Franchise ονομάζεται στον Κώδικα δεοντολογίας του Γερμανικού Οργανισμού Franchise υπό τις υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου σε πρώτη θέση. Τα αίτια για την επιτυχία της πιλοτικής επιχείρησης μπορούν να ταυτιστούν ακριβώς και να περιγραφούν.

Σχεδιασμός των εισπράξεων
Ο σχεδιασμός των εισπράξεων απαιτεί μία κλιμακωτή προσέγγυση: Υπό τον συνυπολογισμό των εμπεριών της πιλοτικής επιχείρησης οι μελλοντικές εισπράξεις της κεντρικής έδρας του συστήματος από το σχέδιο επέκτασης και από την αναμενόμενη ανάπτυξη τζίρου μελλοντικών επιχειρήσεων Franchise υπολογίζονται.

Σχεδιασμός εξόδων
Ο ορισμός των καθηκόντων και ή παροχών υπηρεσιών της κεντρικής έδρας του συστήματος στο πλαίσιο της επιμελητείας εταίρων είναι σημείο έκβασης προγραμματισμού εξόδων, τα καθήκοντα προστίθενται στο πλαίσιο της εξέλιξης του συστήματος. Η απαραίτητη υποδομή της κεντρικής έδρας (ανάγκη χώρου, προσωπικό, εξοπλισμός επιχείρησης) συνάγεται από αυτή την περίπτωση και από τους προηγούμενα ορισμένους στόχους επέκτασης. Ο περιορισμός σταθερών εξόδων και οι αγορές παροχών υπηρεσιών θα έπρεπε να προσπαθηθούν ωστόσο πάντα στην αρχική φάση ακριβώς. Η ποιότητα της επιμελητείας δεν πρέπει να υποφέρει όμως σε καμιά περίπτωση κάτω από αυτό.

Σχεδιασμός ανάγκης κεφαλαίου
Η ανάγκη κεφαλαίου καθορίζεται μέσω των απαιτήσεων σε υποδομή της κεντρικής έδρας του συστήματος.

Ανάγκη επιχειρηματικών μέτρων
Μία ακριβής εξακρίβωση της ανάγκης επιχειρηματικών μέτρων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της απαραίτητης φερεγγυότητας της ρευστότητας του συστήματος. Αυτή θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί δυναμικά μέσω των μηνιαίων συγκρίσεων των αναμενόμενων εισπράξεων και πληρωμών.

Η προαναγγελία του κέρδους
Η προαναγγελία του κέρδους δημιουργεί την οριστική βάση της απόφασης σχετικά με τη δόμηση του συστήματος του Franchise τελικά. Χωρίς την προσεκτική λύση των προηγούμενων βημάτων του επιχειρηματικού προγραμματισμού μία ρεαλιστική εκτίμηση των προσδοκιών κέρδους είναι αδύνατη ωστόσο.

Σχέδιο χρόνου και εργασίας
Τελευταίο βήμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός σχεδίου χρόνου και εργασίας για τις απαραίτητες εργασίες μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πρώτης επιχείρησης Franchise. Αφού λογικές και χρονικές εξαρτήσεις υπάρχουν μεταξύ των μεμονωμένων βημάτων εργασίας, η εφαρμογή της τεχνικής σχεδίου δικτύου συνιστάται για αυτό.

(Jens Syring, σύμβουλος επιχειρήσεων)

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises