Οδηγός franchise

Τί είναι το franchise ή η δικαιοχρησία, δικαιοπαροχή;

Πώς συνθέτεται μία προσφορά Franchise;


Συστήματα Franchise είναι επιτυχημένα μόνο τότε, αν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο όσον αφορά την επεξεργασία της αγοράς, διαχείρηση και πληροφόρηση βασίζεται σε αυτά. Για αυτό το λόγο η προσφορά ενός δικαιοπαρόχου περιλαμβάνει παράλληλα με την επιχειρησιακή ιδέα την εξήγηση της συλληπτικής εφαρμογής της όπως και μία περιγραφή περιεχομένου του διατιθεμένου στους δικαιοδόχους πακέτου. Ανεξάρτητα από τον κλάδο τα κύρια στοιχεία μίας προσφοράς Franchise μπορούν να διακριθούν:

Επιχειρησιακά σχέδια στο φραντσάιζινγκ
Το επιχειρησιακό σχέδιο παρουσιάζει με συνοπτικό και συνεπή τρόπο, πως μία επιχειρησιακή ιδέα εφαρμόζεται σε ένα οριοθετημένο επαγγελματικό πεδίο για την επίτευξη ορισμένων στόχων. Αυτό δίνει πληροφορίες μακρύτερα για αυτό, σε τι η επιχειρησιακή ιδέα του δικαιοπαρόχου διαφέρει από τους ανταγωνιστές και ποιά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα παρουσιάζονται. Το περιεχόμενο θα έπρεπε να τεκμηριωθεί σύμφωνα με τη δυνατότητα με αριθμούς και δηλώσεις πηγών.

Προστατευτικά δικαιώματα στο φραντσάιζινγκ
Το πακέτο παροχών ενός δικαιοπαρόχου περικλείει το δικαίωμα εκμετάλλευσης για ένα δικαίωμα ιδιοκτησίας μίας επαγγελματικής αδείας, όπου αυτό μπορεί να πρόκειται για προστατευμένες μάρκες, σήματα λέξης / εικόνας, μάρκες παροχής υπηρεσιών, πατέντες, υποδείγματα χρήσης ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά τα επαγγελματικά προστευτικά δικαιώματα και μάρκες είναι πολύτιμα ακριβώς σε εισαγμένους και γνωστούς δικαιοπαρόχους και συνπροσδιοριστικά άμεσα για την επιτυχία ενός δικαιοδόχου. Για αυτό αυτά τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μαρκών πρέπει να φροντιστούν ιδιαίτερα από τον δικαιοπάροχο προς το ενδιαφέρον όλων των εταίρων του συστήματος και να προστατευτούν.

Βοήθεια χρηματοδότησης στο φραντσάιζινγκ
Μερικοί δικαιοπάροχοι οι ίδιοι θέτουν στους εισαγομένους στο Franchise πιστώσεις στη διάθεση, αναλαμβάνουν εγγυήσεις, χρηματοδοτούν τη χρηματοδοτική μίσθωση του επιχειρησιακού εξοπλισμού, δηλώνονται πρόθυμοι ήδη να δώσουν παράταση προθεσμίας για την πληρωμή των τελών εισόδου ή δέχονται πληρωμές σε δόσεις. Ενώ άμεσες οικονομικές βοήθειες του δικαιοπαρόχου παρουσιάζουν μάλλον την εξαίρεση, σημαντικά στοιχεία για την επεξεργασία των πιστώσεων μπορούν να αναμένονται από αυτόν τις περισσότερες φορές. Ο νέος συνεργάτης χρειάζεται παράλληλα με μία πειστική παρουσίαση του συστήματος διαφορετικούς οικονομικούς υπολογισμούς της επιχείρησης. Η υποβολή ενός σχεδίου επενδύσεων, ενός σχεδίου χρηματοδότησης, τζίρου και εξόδων όπως και ενός σχεδίου φερεγγυότητας πληρωμών αποδεικνύεται έτσι σε συνομιλίες χρηματοδότησης ως βοηθιτική και μάλιστα απαραίτητη. Η παροχή δανείων προμηθευτών, ένα κατάστημα αποστολής και μία εγγύηση απόσυρσης εμπορευμάτων μπορούν να συμβάλλουν σε ορισμένες περισπτώσεις στη διασφάλιση της πρόθεσης του σχεδίου ίδρυσης. Το ίδιο έτσι η μεσολάβηση για την επαφή με τράπεζες, η συνοδεία σε διαπραγματεύσεις χρηματοδότησης και η συμβούλευση κατα την υποβολή αίτησης για δημόσια επιχορήγηση μπορούν να είναι χρήσιμη.

Βοήθειες διαχείρισης στο φραντσάιζινγκ
Η κεντρική έδρα του συστήματος μπορεί να είναι εξυπηρετική σε αναζήτηση θέσης και ανάλυση θέσης, σε σχεδιασμό εξοπλισμού, σε μέτρα του μάρκετινγκ, σε οργάνωση και σε συλλογική αγορά, στο λογιστήριο, σε ερωτήσεις προσωπικού, σε απόκτηση μεγάλων πελατών, σε εξασφάλιση ποιότητας και σε οικονομικό έλεγχο. Σημαντικές βοήθειες διαχείρησης είναι συνοψισμένες στο εγχειρίδιο του συστήματος ή σε άλλα αναφερόμενα στη λειτουργία βιβλία.

Δραστηριότητες εκπαίδευσης στο φραντσάιζινγκ
Μία εντατική προετοιμασία του δικαιοδόχου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της κεντρικής έδρας του συστήματος ή μία φάση δοκιμής σε μία επιχείρηση προηγείται της εκκίνησης στην μελλοντική επιβίωση με το Franchise κατά κανόνα, αφού ο νέος εταίρος θα πρέπει να εξοικειωθεί με τη τεχνογνωσία και το βαθμό ποιότητας του δικαιοπαρόχου. Αυτό παρουσιάζει για πολλούς δικαιοδόχους την πρώτη δοκιμή σε μία αυτόνομη επιχειρησιακή δραστηριότητα και επιπλέον σε έναν συχνά άγνωστο κλάδο. Οι δραστηριότητες εξάσκησης πρέπει να αποδειχθούν αντίστοιχα εκτενείς και λεπτομερείς, οι οποίες αποτελούνται από την κύρια εκπαίδευση και τις συνεχείς ανώτερες καταρτίσεις κατά κανόνα. Εκάστοτε σύμφωνα με το σύστημα η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις είναι αφημένη στον δικαιοδόχο στην κρίση του ή υποχρεωτική. Το ίδιο τα έξοδα της εκπαίδευσης μπορούν να περιέχονται στα τέλη Franchise ή να επιβληθούν από τους συμμετέχοντες ξεχωριστά.

Ανταλλαγή εμπειριών στο φραντσάιζινγκ
Η εντατική ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου παρουσιάζει ένα σημαντικό στοιχείο του φραντσάιζινγκ. Τακτικά πραγματοποιούμενες ημερίδες, εκπαιδεύσεις, κύκλοι εργασιών ή συνεδριάσεις του συμβουλίου προσφέρουν ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και παροτρύσεων με επιχειρηματίες σε συγκρίσιμη κατάσταση. Νέες εμπειρίες μεμονωμένων δικαιοδόχων καταγράφονται από τους επιμελητές επίσης και κατά τη διάρκεια επισκέψεων και διαβιβάζονται με συγκεκριμένη μορφή σε όλους τους εταίρους. Τακτικές συγκρίσεις επιχειρήσεων χρησιμεύουν επίσης και στη μετάδοση των εμπειριών, οι οποίες βασίζονται σε μία οικονομική εκτίμηση της επιχείρησης μέσω της κεντρικής έδρας του συστήματος.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Τί είναι το franchise ή η δικαιοχρησία, δικαιοπαροχή;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises