Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Πώς πολλαπλασιάζεται μία επιτυχημένη επιχείρηση Franchise;


Η δυνατότητα εκχώρησης ενός συστήματος Franchise και η ικανότητα για τη μετάδοση της ειδικής τεχνογνωσίας του συστήματος  κατέχουν τότε μία δική τους αγοραστική αξία, αν αυτά μπορούν να τεθούν στη διάθεση ενός τρίτου ως πακέτο παροχών. Στη νεότερη εποχή συστήματα διαχείρισης αναπτύσσονται αυξανόμενα με τον σκοπό της πώλησής τους μέσω του φραντσάιζινγκ. Τα συστήματα φραντσάιζινγκ αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές σε αρκετά βήματα:

 • Σύστημα οργάνωσης στο φραντσάιζινγκ
  Οποιαδήποτε επιχείρηση αναπτύσσει συνειδητά ή ασυνείδητα το δικό της ατομικό σύστημα οργάνωσης για την παραγωγή προϊόντων ή για την προσκόμιση παροχών. Με αυτό τον όρο η σύνδεση και ένταξη διαφορετικών δομών και μεθόδων εννοείται, οι οποίες υπηρετούν τον συντονισμό των λειτουργιών ανθρώπου και υλικού. Για την εξασφάλιση μίας άριστης εξέλιξης τα μεμονωμένα στοιχεία πρέπει να συνδέονται άψογα μεταξύ τους και να είναι απόλυτα εναρμονισμένα. Το ατομικό προσωπικό, οι πιθανοί πελάτες, τα υλικά βοηθητικά μέσα και η συγκεκριμένη προσφορά της επιχείρησης είναι οι κύριοι παράγοντες, γύρω από τους οποίους το σύστημα οργάνωσης περιστρέφεται. Η σκόπιμη εξέλιξη ενός ειδικού επιχειρηματικού συστήματος οργάνωσης προϋποθέτει την αποσυναρμολόγηση της συνολικής διαδικασίας απόδοσης σε μεμονωμένα βήματα. Μία λεπτομερής ανάλυση της διανομής καθηκόντων μεταξύ των φορέων λειτουργίας όπως και της διαμόρφωσης των σχέσεών τους ακολουθεί αυτό. Οποιαδήποτε μετατόπιση και οποιοδήποτε μοίρασμα καθηκόντων πρέπει να σχεδιαστεί εξαιτίας των εκτεταμένων συνεπιών για το σύστημα οργάνωσης προσεκτικά

 • Σύστημα διαχείρισης στο φραντσάιζιγκ
  Με συστηματική περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος οργάνωσης μέσω συμπερίληψης πέρα από το σύστημα επεκτεινόμενων παραγόντων ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης μπορεί να δημιουργηθεί. Ιδιαίτερα το σύστημα διαχείρισης πρέπει να συμπληρωθεί μέσω του συστήματος αξίας για να δημιουργήσει ένα ηθικό θεμέλιο για την επιχείρηση και για να ανακοινώσει τις ηθικές αξιώσεις του. Σε καιρούς οικονομικών και τεχνικών ανατροπών αυτό πρέπει να υπολογίζεται όμως συνεχώς με ενοχλήσεις στην εσωτερική ισορροπία αυτών των ευαίσθητων συστημάτων, οι οποίες κάνουν αναγκαίες τις προσαρμογές ή μάλιστα έναν νέο σχεδιασμό του συστήματος της διαχείρισης. Έτσι ο αυξανόμενος κορεσμός της ζήτησης σε πολλούς τομείς οδηγεί σε μία επανεξέταση της δομής πελατών ή του σχεδίου παροχών. Η επεξεργασία νέων τμημάτων της αγοράς, η ανάληψη νέων παροχών και τεχνικών αλλαγών μπορούν να προσελκύσουν το ίδιο δραστικές συνέπειες για το συνολικό σύστημα προς αυτές. Μέσω προσεκτικής προσαρμογής και συνεχούς περαιτέρω ανάπτυξης του συστήματος διαχείρισης η δική του διάρκεια ζωής μπορεί να παραταθεί σε απεριόριστο χρόνο

 • Σύστημα αξιών στο φραντσάιζινγκ
  Το σύστημα αξιών έρχεται ιδιαίτερα στην φιλοσοφία της επιχείρισης και στην επιχειρηματική κουλτούρα σε έκφραση. Αν εκταμένη συμφωνία υφίσταται εντός του συστήματος Franchise σχετικά με το σύστημα αξιών, αυτό θα διαμορφώσει αποφάσεις σχέδια και δραστηριότητες σε όλα τα επίπεδα. Το σύστημα επηρεάζει όχι μόνο στο τέλος ουσιαστικά την εικόνα, την οποία μία επιχείρηση δημιουργεί γαι το δικό της ατομικό μέλλον. Αυτό το επιχειρηματικό όραμα παρουσιάζει πάλι το σήμα του στόχου, προς στο οποίο οι συνολικές στρατηγικές προσανατολίζονται. Προς τα έξω το σύστημα των αξιών επιδρά στη δημόσια εικόνα του συστήματος Franchise στη δημοσιότητα.

 • Αναπαραγωγή στο φραντσάιζινγκ
  Η τυποποίηση όλων των ουσιαστικών στοιχείων ενός συστήματος διαχείρισηςδιευκολύνει την ανάπτυξη ομοειδών επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση σημαντικών λειτουργιών διαχείρισης στην κεντρική έδρα όπως και η εναρμόνιση των λειτουργιών στις επιχειρήσεις του Franchise είναι αποφασιστικές για το στήσιμο ενός μαχητικού συστήματος Franchise. Σε αυτή ιδιαίτερα αποτελέσματα ορθολογικής οργάνωσης στην κεντρική έδρα και στις μεμονωμένες επιχερήσεις Franchise μπορούν να οφείλονται με τη δυνατότητα σημαντικών εξοικονομήσεων κόστους μέσω ουσιαστικής διανομής εργασίας.

  Για την πιστή στο πρωτότυπο ανάπτυξη υποκαταστημάτων ή επιχειρήσεων Franchise όλα τα σημαντικά συσταστικά στοιχεία ενός συστήματος διαχείρησης μπορούν να ταυτιστούν προηγουμένως. Ευκαιριακά συστήματα είναι πολύ ευαίσθητα λόγω της δικής τους εσωτερικής σύνθετης δικτύωσης, για να μπορέσουν να μεταβιβαστούν επιτυχώς. Επιπλέον αυτά τα στοίχεια πρέπει να είναι αναπαραγόμενα για έναν τρίτο ανεξάρτητα από καθορισμένα πρόσωπα ή ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους. Για αυτό το λόγο μία σκόπιμη απλοποίηση ενός συστήματος πρέπει να προηγηθεί της αναπαραγωγής. Η ταύτιση και απλοποίηση των επιχειρηματικών λειτουργιών οδηγεί τότε στον καθορισμό ειδικών τυποποιήσεων του συστήματος. Η εναρμόνιση της εφαρμογής του συστήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση μίας ενιαίας εισόδου στην αγορά.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises