Οδηγός franchise

Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;

Πώς μπορούν παγίδες και εμπόδια να αποφευχθούν στο φραντσάιζινγκ;


Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για συστήματα Franchise προσέλκυσε μαύρα πρόβατα αυξανόμενα στα περασμένα χρόνια. Τα μερικά υψηλά τέλη εισόδου εξασκούν μεγάλη δύναμη έλξης σε απατηλούς δημιουργούς επιχειρήσεων. Η ταύτιση ανωρίμων ή αδοκίμαστων συστημάτων είναι ακόμα δυσκολότερη για ενδιαφερομένους, τα οποία καθεστάθησαν ελεύθερα από τους πνευματικούς πατέρες τους από γνήσια πεποίθηση ή αφέλεια για το φραντσάιζινγκ. Αν το ξεδιάλεγμα των χονδροειδών εκτροπισμένων επιτευχθεί εγκαίρως από τον ενδιαφερόμενο για το Franchise, αυτός εξοικονομεί πολύ χρόνο και προβλήματα.

Σοβαρή δικαιοχρησία (φραντσάιζινγκ) περιλαβάνει την εφαρμογή μίας πειστικής επιχειρησιακής ιδέας, την προώθηση ενός δοκιμασμένου προϊόντος και ή ανταγωνίσιμες παροχές υπηρεσιών, την προσφορά μή γενικά προσιτής τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη ενός εκτενούς συστήματος οργάνωσης, την εγγραφή και γνωστοποίηση δικαιωμάτων προστασίας όπως και την αποφορά επαρκούς κεφαλαίου, αναγνωρισμένη φερεγγυότητα και επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Υποδείξεις σε ελλειπή αξιοπιστία παραδίδουν

Ανώνυμες αγγελίες στο φραντσάιζινγκ
Αυτό πρόκειται συχνά σε ανώνυμες προσφορές Franchise για δοκιμή λειτουργίας ενός ανώριμου συστήματος, για την κατασκευή ενός πουλ ενδιαφερομένων για επιχειρήσεις μεσολάβησης ή για ύποπτες προσφορές για καλόπιστους ενδιαφερομένους. Εσείς θα έπρεπε επίσης να μην μπερδεύετε συστήματα Franchise με τις έτσι ονομαζόμενες διανομές δομής, οι οποίες εμφανίζονται στην αγορά μερικά υπό τον λανθασμένο προσδιορισμό δικαιοχρησία (φραντσάιζινγκ). Σοβαροί δικαιοπάροχοι έχουν αυτό σπάνια ανάγκη, να κρύβονται πίσω από μία ανώνυμη αγγελία κατά την αναζήτηση συνεργατών.

Εκδηλώσεις επαφών στο φραντσάιζινγκ
Η εκτενής και ουσιαστική παρουσίαση ενός συστήματος Franchise δεν μπορεί να αναμένεται από μία με πιθανό τρόπο με καταβολή κόστους μαζική εκδήλωση. Σοβαροί δικαιοπάροχοι προτιμούν ένα ατομικά ξεχωριστό πλαίσιο και επιλέγουν τους μελλοντικούς συνεργάτες τους μετά από λεπτομερείς συζητήσεις και έρευνες.

Μη επαγγελματική εμφάνιση στο φραντσάιζινγκ
Γραμματικά και ορθογραφικά λάθη, λογικές ασάφειες όπως και ελλιπείς υπολογισμοί υποδεικνύουν έναν ελλείποντα επαγγελματισμό του παρόχου. Αξιόπιστοι δικαιοπάροχοι χρησιμοποιούν πολύ χρόνο και προσπάθεια σε μία σωστή και πειστική παρουσίαση της προσφοράς τους.

Ανεπιθύμητη επίσκεψη στο φραντσάιζινγκ
Αν χτυπητή εγκράτεια μπορεί να διακριθεί απέναντι στην πρόθεση επίσκεψης ενός πιθανού δικαιοδόχου, τοποθεσία και εργαζόμενοι δεν αντιστοιχούν υποθετικά στις προσδοκίες για μία σύγχρονη κεντρική έδρα συστήματος. Σοβαροί δικαιοπάροχοι είναι ενδιαφερόμενοι έντονα σε μία αμοιβαία γνωριμία στο εκάστοτε περιβάλλον.

Ελκυστικές προσφορές στο φραντσάιζινγκ
Αρπακτικά ανοιγόμενες προσφορές Franchise είναι μέγιστα ύποπτες, οι οποίες δίνουν ελπίδες για τον σίγουρο δρόμο στον πλούτο. Αξιόπιστοι δικαιοπάροχοι πασχίζουν για μία κατά το δυνατό αντικειμενική παρουσίαση των ευκαιριών και τον κινδύνων σε ενδιαφέρον και των δύο πλευρών. Ο ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς για τη δικαιοχρησία απαιτεί μεταξύ άλλων τη τήρηση ορισμένων βασικών αρχών κατά την απόκτηση των δικαιοδόχων.

Έλλειψη κινδύνου στο φραντσάιζινγκ
Κανείς πρέπει να είναι επίσης προσεκτικός με αγγελίες, οι οποίες διαφημίζουν κομπαστικά „Αυτονομία χωρίς κίνδυνο“ ή „πελώριες δυνατότητες κέρδους χωρίς κίνδυνο“. Επίσης και αναξιόπιστοι πάροχοι επιδιώκουν να προσελκύσουν για το όφελός τους ταβηγμένοι από την επιτυχία του φραντσάιζινγκ, οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν γρήγορο χρήμα με τα τέλη εισόδου, χωρίς να προσφέρουν ανάλογες ανταποδόσεις γι αυτό. Είτε εσείς θα έπρεπε να μην μιλήσετε καθόλου πρώτα σε αυτούς τους παρόχους, αφού εσείς πέφτετε σε πανούργους πωλητές, ή εσείς θα έπρεπε να εξετάσετε αυτές τις προσφορές με τη βοήθεια εξωτερικών ειδικών.

Ελλιπείς αποδείξεις επιτυχίας στο φραντσάιζινγκ
Ωραία λόγια δεν περιέχουν ακόμα καμία απόδειξη για την επιτυχία ενός σχεδίου Franchise. Σοβαροί δικαιοπάροχοι τεκμηριώνουν την ικανότητα λειτουργίας του συστήματός τους με συγκεκριμένα γεγονότα και διευθύνσεις επικοινωνίας μακροχρόνιων δικαιοδόχων. Φυσικά πολλά νέα και πρόσφατα συστήματα Franchise υπάρχουν επίσης, τα οποία συνάπτουν τις έτσι λεγόμενες πιλοτικές συμφωνίες με μελλοντικούς συνεργάτες από κοινού στη φάση της εξέτασης. Αυτές θα έπρεπε να ελεγχθούν ωστόσο ατομικά ξεχωριστά εκάστοτε σύμφωνα με τους κινδύνους και να διαπραγματευτούν.

Οι πρώτοι δικαιοδόχοι ενός συστήματος γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευσης όχι σπάνια ως πειραματόζωα και αντικαταστούνται μέσω νέων εταίρων μετά την αποτυχία τους, τους οποίους οι συγκεντρωμένες στην κεντρική έδρα εμπειρίες διευκολύνουν μετά. Αξιόπιστοι δικαιοπάροχοι διαθέτουν στη „φάση χαρτιών“ τουλάχιστον 75% της απαραίτητης τεχνογνωσίας, την οποία αυτοί ολοκληρώνουν στην „πιλοτική φάση“ στο 100%.

Οικονομικές προτεραιότητες στο φραντσάιζινγκ
Προσοχή πρέπει να συμβουλεύεται επίσης, αν ένας δικαιοπάροχος ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την οικονομική δύναμη του δικού του πιθανού εταίρου. Για σοβαρούς διακιοπάροχους είναι η προσωπικότητα, η επαγγελματική πορεία και το κοινωνικό περιβάλλον του υποψηφίου παρόμοιας σημασίας όπως και η περουσιακή κατάστασή του.

Χρονική πίεση στο φραντσάιζινγκ
Κανείς πρέπει να ειναι πολύ προσεκτικός, αν ο δικαιοπάροχος επιμένει σε μία γρήγορη σύναψη συμφωνίας υπό την υπόδειξη στον περιορισμένο αριθμό των διαθετιμένων τομέων. Αξιόπιστοι δικαιοπάροχοι διεθέτουν στους ενδιαφερομένους αρκετό χρόνο στη διάθεση, για να εξετάσουν λεπτομερώς τα στοιχεία και να πάρουν επαγγελματική συμβουλή.

Όροι εχεμύθειας στο φραντσάιζινγκ
Πριν την υπογραφή υπό του συμβολαίου, το οποίο φέρνει μαζί του για τον δικαιοδόχο μεγάλες και μακροχρόνιες υποχρεώσεις, η συμβουλή των ειδικών πρέπει να παρθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αφού ένας δικαιοπάροχος εκθέτει σε εσάς τα επιχειρησιακά μυστικά του επίσης και κατά προσυμβασιακές συμφωνίες, συμφωνίες εχεμύθειας και ανταγωνισμού είναι ο κανόνας. Στην περίπτωση μίας παράβασης ενάντια σε αυτές τις συμφωνίες συμβατικές ποινές γίνονται αναγκαίες. Τέτοιες συμφωνίες ο δικαιοπάροχος πρέπει να κλείσει για την προστασία των άλλων εταίρων του συστήματος, σε περίπτωση που αυτές θα μπορούσαν να κινδυνέψουν μέσω της γνωστοποίησης επιχειρησιακών μυστικών σε ακόμα μη προσχωρημένους συμβασιακά στο σύστημα τρίτους. Αξιόπιστοι δικαιοπάροχοι δεν εμποδίζουν τον έλεγχο της προσφοράς ωστόσο όχι εξαιτίας υπερβασμένων όρων εχεμύθειας.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises