Οδηγός franchise

Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;

Πώς λαμβάνει χώρα η επιλογή του κατάλληλου σχεδίου Franchise;


Ο μελλοντικός δικαιοδόχος θα έπρεπε να συζητά λεπτομερώς με τους μη αποκλειόμενους δικαιοπαρόχους και τους δικούς του διακαιοδόχους, όπου αυτός ο ίδιος θα έπρεπε να επιλέξει τους τελευταίους το καλύτερο.

Κατά την επιλογή του κατάλληλου σχεδίου Franchise όχι μόνο σκληροί αριθμοί, όπως π. χ. ποσά επενδύσεων, τζίρος κατά τον μέσο όρο και περιθώρια κέρδους, πρέπει να αναλυθούν, αλλά επίσης και απαλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη. Έτσι το κοινό μήκος κύματος μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου είναι ένα κριτήριο, το οποίο πρέπει να υπολογίζεται σοβαρά κατά την επιλογή του κατάλληλου συστήματος Franchise. Κοντά σε αυτό κανείς πρέπει να δόσει προσοχή σε προσωπική κινητοποίηση και σε επιχειρηματικές ιδιότητες το ίδιο έτσι όπως και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και τρόπους καλής συμπεριφοράς σε συνεργασιακή σχέση.

Οι προσωπικές απαιτήσεις, επαγγελματικές εμπειρίες, ειδικά προσόντα και οικονομικές προϋποθέσεις του υποψηφίου θα έπρεπε να συμφωνούν μαζί με το προφίλ αναζήτησης του δικαιοπαρόχου. Η επιλογή μελλοντικών συνεργατών είναι ένα δύσκολο καθήκον για τον δικαιοπάροχο. Μεγαλύτερα συστήματα έχουν εξελίξει πολυβάθμιες διαδικασίες επιλογής για αυτό.

Σε αυτό το σημείο και οι δύο πλευρές θα έπρεπε να συνάψουν όσο το δυνατόν λίγους συμβιβασμούς, αφού η επιχειρηματική επιτυχία θα κινδυνέψει διαφορετικά. Μόνο δικαιοδόχοι, οι οποίοι ταυτίζονται με το δικό τους σχέδιο Franchise, θα αντιπροσωπεύσουν το σύστημα Franchise επιτυχώς. Κάθε λάθος μπορεί να έχει βαρυσήμαντες συνέπιες για το σύστημα, οι οποίες δεν μπορού να λυθούν κατα κανόνα με μία σκέτη καταγγελία της σύμβασης.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises