Οδηγός franchise

Πώς εξελίσσεται η διεθνής επέκταση στη δικαιοχρησία;

Πώς εξελίσσεται η διεθνής επέκταση στο φραντσάιζινγκ;


Εν τω μεταξύ μία σαφής τάση προς όφελος μίας διεθνοποίησης των συστημάτων Franchise μπορεί να διακριθεί. Στο πλαίσιο μίας στοχευμένης στρατηγικής διεθνοποίησης ποικίλες ευκαιρίες για την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος προκύπτουν. Αυτή αυξάνει έτσι την ευκαιρία των συστημάτων Franchise για τη θεώρησή τους στην ιδία αγορά παρά του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού και για χρήση του δυναμικού άλλων αγορών. Στη περίπτωση επιτυχίας οικονομικά πλεονεκτήματα και αυξημένη ασφάλεια απέναντι οικονομικών αποτυχιών περιμένουν στην χώρα προέλευσης. Το διεθνές φραντσάιζινγκ προσφέρει σε έναν δικαιοδόχο ένα διεθνώς γνωστό όνομα μάρκας, το οποίο στηρίζεται από εκτεταμένο μάρκετινγκ, όπως και συχνά ευνοϊκότερες συνθήκες αγορών. Βεβαίως παράγοντες μπορούν να ληφθούν υπόψη όπως

Οικονομική βάση για τη διεθνή επέκταση
Μία επιτυχημένη στρατηγική διεθνοποίησης προϋποθέτει, ότι μία ανθεκτκή οικομική και προσωπικού βάση δημιουργήθηκε στην χώρα προέλευσης προηγουμένως. Λόγω της διαφορετικότητας των ευρωπαϊκών αγορών αυτό είναι δύσκολο για τα εδώ δημιουργούμενα συστήματα συγκρητικά, να φθάσουν μία επαρκής οικονομική βάση, η οποία είναι κατάληλη ως αφετηρία  για την παγκοσμιοποίηση και με αυτό για την επέκταση σε πιο απομακρυσμένες αγορές.

Επαρκής βάση πληροφόρησης για τη διεθνή επέκταση
Κάθε ραγδαία εξέλιξη στην διεθνοποίηση ενός συστήματος Franchise είναι επιζήμια. Αντί της αυθόρμητης αντίδρασης σε εκφράσεις ενδιαφέροντος από το εξωτερικό ή σε μόλις διακρινόμενες ευκαιρίες της αγοράς, μία ωριμασμένη στρατηγική πρέπει να αναπτυχθεί. Η επιλογή και η σειρά προτεραιοτήτων των απευθυνομένων χωρών απαιτεί μία εντατική ενασχόληση με τη νομοθεσία και με την εσωτερική πολιτική κάθε μίας χώρας. Επιζήμιες ρυθμίσεις στο επαγγελματικό, ανταγωνιστικό, φορολογικό, εργασιακό ή συμβασιακό δίκαιο μπορούν να αμφισβητήσουν έτσι την επιτυχία. Το ίδιο έτσι η διάκριση σε βάρος επιχειρήσεων του εξωτερικού ή ιδιοκτητών κεφαλαίου μπορεί να επιδράσει αρνητικά εξαιτίας της κυβέρνησης της απευθυνόμενης χώρας στην εργασία της ανάπτυξης. Επίσης και μία περιοριστική πρακτική έγκρισης σε εισαγωγές ή εξαγωγές ή αυστηροί έλεγχοι συναλλάγματος έχουν καταστρέψει ήδη τη χαρά πολλών επιχειρήσεων στη διεθνοποίηση.

Απαιτήσεις προσαρμογής για τη διεθνή επέκταση
Οι αναπτυσσόμενες ιδέες σε μία χώρα μπορούν να μεταβιβαστούν τις περισσότερες φορές με συγκεκριμένες τροποποιήσεις του συστήματος σε άλλες χώρες και σε οικονομικούς χώρους. Η ίδρυση πιλοτικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι τουλάχιστον το ίδιο έτσι σημαντική όπως στη χώρα προέλευσης. Το πακέτο των παροχών της επιχείρησης πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της χώρας και του δικού της πολιτιστικού περιγύρου, για να εξασφαλίσει της ικανότητα επιβίωσης της επιχείρησης, Για αυτό το σκοπό το εγχειρίδιο του συστήματος, διαφημιστικά υλικά, και καθοδηγήσεις εξάσκησης πρέπει να ελεγχθούν όσον αφορά το περιεχόμενο και να μεταφραστούν στην γλώσσα της χώρας.

Δύσκολη αναζήτηση εταίρων για τη διεθνή επέκταση
Επίσης και η αναζήτηση αλλοδαπών συνεργατών διαμορφώνεται για δικαιοπαρόχους τις περισσότερες φορές δυσκολότερα από ότι στην ιδία χώρα εξαιτίας του ξένου περιβάλλοντος και της διαφορετικές νοοτροπίας. Για την ίδρυση υποκαταστημάτων στο εξωτερικό και για την απονομή αποκλειστικών αδειών στο εξωτερικό η πλειοψηφία των δικαιοπαρόχων δεν νιώθει αντάξια. Η ίδρυση των Joint-Ventures με καθιερωμένες ξένες επιχειρήσεις παορυσιάζει μία εναλλακτική λύση μεν, ωστόσο ο δικαιοπάροχος ο ίδιος πρέπει να φέρει ένα τμήμα των εξόδων εκκίνησης και του επιχειρηματικού κινδύνου. Επιπλέον η διάλυση κοινοπραξιών αποδεικνύεται μετά τη λήξη της συμφωνημένης συνεργασίας συχνά ως δύσκολη και πολυέξοδη. Από όσο δικαιοπάροχοι αποφασίζουν για στρατηγικές διεθνοποίησης, το Master φραντσάιζινγκ επικρατεί σαφώς. Μέσω ενός στενά δεμένου δικτύου επικοινωνίας σύντομοι οδοί αποφάσεων εξασφαλίζονται ανεξάρτητα από μέγεθος ή την έκταση του συστήματος.

Συνέπειες μίας αποτυχίας για τη διεθνή επέκταση
Η επέκταση σε γειτονικές ή καθόλου μακρινές χώρες είναι ο,τιδήποτε άλλο από ένα παιδικό παιχνίδι και έτσι κάποια επιτυχημένη επιχείρηση στην πατρίδα θα πρέπει να πληρώσει αυτή την προσπάθεια ακριβά. Το ίδιο αν οι οικονομικές απώλειες διατηρούνται σε όρια, ο δικαιοπάροχος πρέπει να υπολογίζει με ζημιές της δημόσιας εικόνας, οι οποίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές επίσης και στην χώρα προέλευσης.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Πώς εξελίσσεται η διεθνής επέκταση στη δικαιοχρησία;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises