Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Πώς δημιουργούνται νέα πεδία δραστηριότητας για συστήματα Franchise;


Τα περισσότερα νέα πεδία δραστηριότητας για συστήματα Franchise προκύπτουν από την μεταβολή των προδιαγραφών. Μπορούν να παραθετηθούν κατά κύριο λόγο

Δημογραφικές μεταβολές
Η μεταβολή δημογραφικών προδιαγραφών οδηγεί σε μεταθέσεις στη ζήτηση και στην δημιουργία νέων αναγκών. Στις βιομηχανικές χώρες το αυξανόμενο ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων στον συνολικό πληθυσμό, η αναπτυσσόμενη συμμετοχή των γυναικών στην επαγγελματική ζωή όπως και ο αυξανόμενος αριθμός μοναχικών ανθρώπων και των μόνων γονέων με παιδιά έχουν επιπτώσεις ιδιαίτερα. Νέες επιχειρήσεις θα προκύψουν για αυτό το λόγο στην επόμενη δεκαετία κυρίως στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.

Κοινωνικές μεταβολές
Πολλοί άνθρωποι έχουν αποσυρθεί από ένα απειλητικά παρουσιαζόμενο περιβάλλον στην ιδιωτική σφαίρα, οι οποίοι εγκαταλείπουν αυτή μόνο απρόθυμα ή με αποκλεισμό όλων των κινδύνων. Η πολυπλοκότητα όλων των σημερινών όρων επιβίωσης και η επιταχυνόμενη αλλαγή σε όλους τους τομείς της ζωής δημιουργούν ανάγκη για νέες λύσεις προβλημάτων, τα οποία έγκεινται σε παροχές βοήθειας και σε μετάδοση της ασφάλειας.

Από την άλλη πλευρά οι ανθρώποι θέλουν να αναγνωρισθούν στην μοναδικότητά τους και απαιτούν μία ενισχυμένη εξατομίκευση και εξειδίκευση της υπάρχουσας προσφοράς. Αυτοί αναζητούν προϊόντα και παροχές υπηρεσιών, τα οποία δεν προξενούν μόνο χαρά στους ιδιοκτήτες τους, αλλά και παρέχουν επίσης και κοινωνικό γόητρο.

Οι νέες τεχνικές πληροφόρησης φροντίζουν για έναν πληθωρισμό των επαφών. Πολυάριθμες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ήδη χωρίς τεχνικές γνώσεις ή αντιδρούν ήδη σε προφορικές οδηγίες. Συνεχώς μικρότεροι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αφαιρούν εργασία από τους ανθρώπους, οργανώνουν την καθημερινότητά τους και φοντίζουν για διασκέδαση. Εικονικοί κόσμοι συμπληρώνουν την πραγματικότητα και δημιουργούν ελεύθερους χώρους και καταφύγια.

Πολιτικές μεταβολές
Γραφειογρατικές προδιαγραφές και νομικές ρυθμίσεις παρουσιάζουν τους μεγαλύτερους εμπορικούς φραγμούς για την προσφορά νέων προϊόντων και παροχών υπηρεσιών. Αυτές προστατεύουν κρουστομένες δομές της αγοράς, ασφαλίζουν την επιβίωση ξεπερασμένων μορφών προσφοράς και εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη των δυνάμεων της αγοράς. Η ερχόμενη σε λειτουργία ελάττωση των περιορισμών της πρόσβασης στην αγορά και των ρυθμίσεων της αγοράς δημιουργεί νέους χώρους για νεωτεριστικές προσφορές.

Τεχνολογικές μεταβολές
Η τεχνολογική αλλαγή συμβάλλει στη δημιουργία πολλών νέων αναγκών και προσφορών:
Τεχνολογία πληροφόρησης και τηλεπικοινωνία ανοίγουν κατά την πορεία της ψηφιοποίησης σε ένα γενικό σύστημα των πολυμέσων στο παρόν, το οποίο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε στοιχεία, εικόνες, τόνους και συχνότητες του φίλμ δια μέσου του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η τεχνική πρόοδος καθιστά δυνατό σε μερικούς παρόχους αυτό, να παρέχει στον πελάτη εκτενείς επιλύσεις προβλημάτων ή στοχευμένες προσφορές σύμφωνα με τον προσδιορισμό των ατομικών αναγκών εντός του συντομότερου χρόνου. Επιπλέον η σύγχρονη τεχνολογία πληροφόρησης και επικοινωνίας επιταχύνει τη λαμβάνουσα χώρα από δεκαετίες παγκοσμιοποίηση.

Οι προσπάθειες ένταξης περιλαμβάνουν επιπλέον σημαντικές τεχνολογίες όπως συστήματα αέρα, υδάτων, θέρμανσης και ενέργειας. Καινοτόμα φίλτρα αέρος και θερμάνσεις φροντίζουν για μία πιο υγειή κατοικία και εργασία. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας του νερού και συστήματα διάθεσης μπαίνουν σε επιχειρήσεις και το ίδιο σε ιδιωτικά νοικοκυριά. Ενέργεια παράγεται αυξανόμενα μέσω συλλεκτών ηλιακής ενέργειας επί τόπου και χρησιμοποιείται κινητά.

Νέα συστήματα ανίχνευσης ανθρώπων προστατεύουν την περιουσία απέναντι στις επεμβάσεις αναρμοδίων στον τομέα των τεχνικών ασφάλειας. Αυτά φτάνουν από την επιτήρηση της οικίας μέχρι την προστασία των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και την κάλυψη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιπλέον αγορές ανάπτυξης προκύπτουν λόγω της γενετικής και βιολογικής τεχνολογίας. Καινοτόμα προϊόντα μπορούν να αναμένονται προπάντων στο σύστημα υγείας, στην προστασία των φυτών και στην βιομηχανία των μέσων διατροφής.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises