Οδηγός franchise

Νόμοι και συμβάσεις

Πώς έχουν οι ρήτρες της σύμβασης Franchise;


Μία τυπική σύμβαση Franchise περιλαμβάνει ακόλουθες ρήτρες:

          Προοίμιο και εισαγωγή

 1. Αντικείμενο της σύμβασης
 2. Περιοχή ισχύος της σύμβασης, Περιοχή σύμβασης, Περιοχή προστασίας
 3. Προσδιορισμός των προϊόντων της σύμβασης και / παροχές της σύμβασης
 4. Θέση των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης
 5. Αυτονομία του δικαιοδόχου
 6. Εμφάνιση του δικαιοδόχου για το σύστημα Franchise
 7. Προσδιορισμός της επιχείρησης Franchise
 8. Σχεδιασμός, εξοπλισμός, έναρξη λειτουργίας, παράδοση
 9. Παροχές του δικαιοπαρόχου
 10. Υποχρεώσεις του δικαιοδόχου
 11. Τέλη, έξοδα, λογαριασμοί, πληρωμές
 12. Ρυθμίσεις προμηθειών, συστήμα παράδοσης, όροι πώλησης
 13. Ρυθμίσεις για τη διεύθυνση της επιχείρησης
 14. Ρυθμίσεις τζίρου, πλάνο τζίρου
 15. Εκπαιδεύσεις και μετεκπαίδευση
 16. Διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων
 17. Σύστημα υποβολής εκθέσεων, λογιστήριο, οικονομικός έλεγχος
 18. Επαγγελματικά δικαιώματα προστασίας, εξασφάλιση
 19. Προσδιορισμός τεχνογνωσίας και ρύθμιση μεταβίβασης
 20. Συμφωνία εχεμύθειας
 21. Ρύθμιση συμβασιακής ποινής
 22. Διάρκεια σύμβασης, ρύθμιση παράτασης
 23. Τακτική καταγγελία
 24.  Έκτακτη καταγγελία
 25. Συνέπειες του τερματισμού της σύμβασης
 26. Ρύθμιση της μεταβίβασης του Franchise
 27. Δικαιώματα πώλησης
 28. Συμβασιακή και μετά το χρόνο της σύμβασης αμφισβήτηση του ανταγωνισμού
 29. Ρύθμιση συμβασιακής ποινής
 30. Ρύθμιση ανταλλάγματος για τερματισμό της σύμβασης
 31. Βάση μέτρησης (αντάλλαγμα + αποζημίωση)
 32. Εφαρμόσιμο δίκαιο
 33. Συμφωνία της δικαιοδοσίας
 34. Σαλβατορική ρήτρα
 35. Ενημέρωση για δικαίωμα ανάκλησης (ξεχωριστό πιστοποιητικό)
 36. Μετά το χρόνο της σύμβασης απαγόρευση ανταγωνισμού (ξεχωριστό πιστοποιητικό)
 37. Βεβαίωση παράδοσης (ξεχωριστό πιστοποιητικό)

Αυτή η απαρίθμηση είναι παραδειγματική και σε καμία περίπτωση αναγκαστική. Κάθε συμφωνία Franchise χρειάζεται ατομικές, προσαρμοσμένες στο σύστημα Franchise ρυθμίσεις.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νόμοι και συμβάσεις"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises