Οδηγός franchise

Νόμοι και συμβάσεις

Πού είναι ρυθμισμένες οι νομικές βάσεις ενός φραντσάιζινγκ;


Γέννηση του Ευρωπαϊκού δικαίου Franchise

Πρώτα στο πλαίσιο της ΕΚ μία δεσμευτική κωδικοποίηση δημιουργήθηκε για το φραντσάιζινγκ στην Ευρώπη. Οι προσδιορισμένες έννοιες στην παλιά „διάταξη απαλλαγής ομάδων στην ΕΚ για συμφωνίες Franchise“ του φραντσάιζινγκ βρήκαν είσοδο στον κώδικα ηθικής των ευρωπαϊκών ενώσεων Franchise και χρησιμοποιήθηκαν από τη νομολογία τακτικά στον χειρισμό των περιπτώσεων Franchise.

Η διάταξη, η οποία ίσχυε άμεσα για όλα τα δραστήρια πανευρωπαϊκά συστήματα Franchise, είχε αρχικά μόνο το στόχο να απαλλάξει συστήματα με υπερβαίνουσα τα σύνορα σημασία από την απαγόρευση του καρτέλ της σύμβασης στην ΕΚ. Η νομολογία στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούσε αυτή ωστόσο αυξανόμενα ως γενική κατευθυντήρια γραμμή για συμβάσεις Franchise. Ακόμα πάντα αυτή παρουσιάζει τη βάση όσον αφορά το περιεχόμενο για τις περισσότερες συμφωνίες Franchise στην Ευρώπη. Με αυτό το τρόπο δεν μεριμνήθηκε μόνο για την ενιαία εφαρμογή της απαγόρευσης του καρτέλ, αλλά επίσης και ένας ενιαίος τρόπος εμφάνισης του φραντσάιζινγκ στην Ευρώπη επιτεύχθηκε.

Η „διάταξη απαλλαγής ομάδων στην ΕΚ για συμφωνίες Franchise“ αντικαταστάθηκε στα μέσα του 2000 από την „ευρωπαϊκή διάταξη απαλλαγής ομάδων για κάθετες συμφωνίες διανομής“, η οποία συμπεριέλαβε παράλληλα με την αποκλειστική διανομή, την αποκλειστική προμήθεια και την επιλεκτική διανομή επίσης και το φραντσάιζινγκ. Τον Απρίλιο 2010 η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδοσε μία νέα κάθετη διάταξη απαλλαγής ομάδων παράλληλα με κατευθυντήριες γραμμές.

Η σύμβαση Franchise

Για την εισαγωγή σε ένα σύστημα Franchise, η σύναψη μίας σύμβασης Franchise με τον δικαιοπάροχο είναι απαραίτητη, στην οποία τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και των δύο πλευρών είναι καθορισμένα.

Η διαμόρφωση όσον αφορά το περιεχόμενο των συμβάσεων Franchise υπόκειται εκτενώς στην ιδιωτική αυτονομία, με το οποίο εννοείται, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης μπορούν να διαπραγματευτούν κυρίως ελεύθερα. Βασικά ο δικαιοπάροχος μπορεί να παρέχει στον ενδιαφερόμενο ένα σχέδιο σύμβασης με ενδεχόμενες συνάψεις, το οποίο διατυπώθηκε εκ των προτέρων από ειδικούς και γνωμοδοτήθηκε.

Η λεπτομερής εξέταση του σχεδίου της σύμβασης και η νομική συμβούλευση μέσω ενός εξειδικευμένου δικηγόρου για το Franchise θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι ενδεχόμενες νομικές ανεπάρκειες αίρονται και ότι τα ενδιαφέροντα του δικαιοδόχου συνυπολογίζονται στο οριστικό έργο της σύμβασης.

Η σύμβαση Franchise καθορίζει τους όρους του πλαισίου για μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου και ισχύει για αυτό νομικά ως σχέση διαρκούς ευθύνης.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νόμοι και συμβάσεις"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises