Οδηγός franchise

Τί είναι το franchise ή η δικαιοχρησία, δικαιοπαροχή;

Πού διαφέρει η δικαιοχρησία από άλλες μορφές διανομής;


Κατά την εκτίμηση μίας συμφωνίας Franchise πρέπει να διαπιστωθεί πρώτα, κατά πόσο αυτό πρόκειται για φραντσάιζινγκ πραγματικά σύμφωνα με το σκοπό του και το περιεχόμενό του.

Πολλά υποθετικά συστήματα Franchise χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα συγγενικές και ή μεικτές μορφές διανομής. Κάθετες συνεργασίες και σχέσεις αδειών μπερδεύονται έτσι με φραντσάιζινγκ ή συμβατοί έμποροι, πράκτορες, προμηθευτές παριστάνονται ως δικαιοδόχοι, αν και αυτοί διαφέρουν σαφώς στο βαθμό της αυτονομίας τους και σε ζητήματα ευθύνης από εκείνους. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και το διαδίκτυο θα παράγουν περαιτέρω μορφές διανομής, των οποίων η νομική κατάταξη χρειάζεται συχνά ακόμα επιπλέον δικαιοδοσίες.

Μία συνοπτική περίληψη των ουσιαστικών χαρακτηριστικών του φραντσάιζινγκ μπορεί να οφείλεται στον γερμανικό οργανισμό Franchise:

„Δικαιοχρησία είναι ένα κάθετα συνεργάσιμα οργανωμένο σύστημα πώλησης νομικά ελεύθερων επιχειρηματιών στη βάση μίας σχέσης διαρκούς υποχρέωσης σύμφωνα με σύμβαση. Αυτό το σύστημα εμφανίζεται στην αγορά ενιαία και διαμορφώνεται μέσω του προγράμματος παροχής με καταμερισμό εργασίας των εταίρων του συστήματος όπως και μέσω συστήματος καθοδήγησης και ελέγχου για την εξασφάλιση μίας συμβατής συμπεριφοράς στο σύστημα.

Το πρόγραμμα παροχών του δικαιοπαρόχου αποτελείται από ένα σχέδιο προμήθειας, πώλησης και οργάνωσης, από ένα δικαίωμα εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας μίας αδείας, από την εκπαίδευση του δικαιοδόχου και από την υποχρέωση της υποστήριξης του δικαιοδόχου ενεργά και σε διάρκεια και της περαιτέρω συνεχούς εξέλιξης του σχεδίου.

Ο δικαιοδόχος είναι αρμόδιος στο δικό του όνομα και στον δικό του λογαριασμό, αυτός έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση της εκμετάλλευσης του πακέτου Franchise έναντι πληρωμής. Ως συμβολή επίδοσης παραδίδει αυτός εργασία, κεφάλαιο και πληροφόρηση.“

(Πηγή: Γερμανικός Οργανισμός Franchise)

Πλαίσιο πωλήσεων
Το πλαίσιο των πωλήσεων αποτελείται από ένα αποκεντρωμένο σύστημα πώλησης και από νομικά ανεξάρτητες θέσεις διανομής

Πρόγραμμα παροχών
Το πρόγραμμα παροχών ή πακέτο Franchise του δικαιοπαρόχου αποτελείται από την εκμετάλλευση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αδείας, από το σχέδιο προμήθειας, πώλησης και οργάνωσης, από το στήσιμο της επιχείρησης και από την εκπαίδευση, την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος όπως και από τη δική του διαρκή ενεργή υποστήριξη. Με το πρόγραμμα επίδοσης του δικαιοδόχου πρόκειται αυτό για τη δική του προσφορά εργασίας, κεφαλαίου και πληροφόρησης.

Κάθετα συνεργάσιμη οργάνωση
Η κάθετα συνεργάσιμη οργάνωση πραγματοποιείται μέσω μίας αυστηρής οργάνωσης, μέσω μίας εντατικής συνεργασίας και μέσω ενός συστήματος καθοδήγησης και ελέγχου, πάντα υπό την άποψη της σύνδεσης με έναν ελεύθερο εταίρο της διανομής.

Ενιαία εμφάνιση
Η ενιαία εμφάνιση αναφέρεται στο όνομα, μάρκα και σήμα, το ενιαίο παρουσιαστικό, την κοινή στρατηγική και τη συμβατή συμπεριφορά στο σύστημα. Ο δικαιοπάροχος χρησιμοποιεί το αρμόζοντα σε αυτόν δικαίωμα καθοδήγησης και ελέγχου ειδικά για τη διατήρηση της επιχειρηματικής ταυτότητας.

Νομική αυτονομία
Η νομική αυτονομία μπορεί να διακριθεί στην επιχειρηματική πρωτοβουλία και στην παρουσία στο ιδίο όνομα και στον ιδίο λογαριασμό. Τα όρια της νομικής αυτονομίας συγκεκριμενοποιούνται μέσω της δικαιοδοσίας στα κράτη μέλη της ΕΚ. Η ρύθμιση της έτσι ονομαζόμενης φαινομενικής αυτονομίας πρέπει να ληφθεί υπόψη στη Γερμανία.

Σχέσεις διαρκούς ευθύνης σύμφωνα με σύμβαση
Σχέσεις διαρκούς ευθύνης σύμφωνα με σύμβαση περιλαμβάνουν μία μακροπρόθεσμη συνεργασία, δικαιώματα και υποχρεώσεις του λήπτη του συστήματος, δικαιώματα και υποχρεώσεις του παρόχου του συστήματος και μία ρύθμιση της πληρωμής.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Τί είναι το franchise ή η δικαιοχρησία, δικαιοπαροχή;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises