Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοδόχος;

Ποιές υποχρεώσεις έχει ο δικαιοδόχος στο φραντσάιζινγκ;


Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις του δικαιοδόχου είναι:

  • Προώθηση των πωλήσεων των εμπορευμάτων ή της παροχής υπηρεσιών του συστήματος του Franchise
  • Διατήρηση των περιεχομένων στο εγχειρίδιο του Franchise βασικών αρχών και εντολών
  • Δόμηση και διαχείριση της επιχείρησης του Franchise σύμφωνα με τις οδηγίες του δικαιοπαρόχου
  • Αναφορά και παρουσίαση των σημαντικών συνθηκών για το σύστημα του Franchise.
  • Πληρωμή του συμφωνημένου τέλους εισόδου, των τελών του Franchise, χρέωσης για διαφήμιση κ.τ.λ.

Το χωρίο „υποχρεώσεις του δικαιοδόχου“ στο συμβόλαιο του Franchise καταγράφει τις υποχρεώσεις του δικαιοδόχου απέναντι στον δικαιοπάροχο συγκεκριμένα κατά κανόνα. Έτσι αυτός είναι εξουσιοδοτημένος στην σύμφωνα με το συμβόλαιο εκμετάλλευσητου πακέτου παροχών του δικαιοπαρόχου και υποχρεωμένος. Η δική του ατομική συμβολή έγκειται στην παράδοση εργασίας, κεφαλαίου και πληροφοριών. Αυτός είναι υποχρεωμένος στον εμπιστευτικό χειρισμό και στην εχεμύθια της τεχνογνωσίας πέρα από τη διάρκεια του συμβολαίου και υπόκειται σε μία απαγόρευση ανταγωνισμού τουλάχιστον για τη διάρκεια του συμβολαίου.

Ο δικαιοδόχος υποχρεώνεται να εφαρμόσει το επιχειρησιακό σχέδιο σύφωνα με το σύστημα, να χειριστεί την εσωτερική τεχνογνωσία του συστήματος εμπιστευτικά και να παρέχει στην κεντρική έδρα του συστήματος τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης για τον έλεγχο του δικτύου. Ο δικαιοδόχος καταβάλλει ένα μοναδικό τέλος εισόδου για τις ήδη προσκομιζόμενες από τον δικαιοπάροχο προκαταβολές όπως και τακτικά τέλη άδειας για τη συνεχή μέριμνα μέσω της κεντρική έδρας του συστήματος.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοδόχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises