Οδηγός franchise

Πώς εξελίσσεται η διεθνής επέκταση στη δικαιοχρησία;

Ποιά σημασία έχει το Master φραντσάιζινγκ για τη διεθνοποίηση;


Μία άδεια απονέμεται στο πλαίσιο του Master φραντσάιζινγκ, η οποία επιτρέπει στον Master την ανάπτυξη του συστήματος Franchise σε μία χώρα ή σε μία μεγαλύτερη περιφέρεια. Ο Master έχει έναντι άμεσης ή έμμεσης οικονομικής αμοιβής το δικαίωμα εκματάλλευσης της άδειας για σκοπούς της σύναψης συμφωνιών υπό το Franchise με δικαιοδόχους. Τις περισσότερες φορές αυτό πρόκειται για συστήματα Franchise από το εξωτερικό, τα οποία θέλουν να επεκταθούν με το δικό τους εθνικά δοκιμασμένο σχέδιο Franchise.

Η μέθοδος του φραντσάιζινγκ μπορεί να μεταβιβαστεί εκτεταμένα στο Master φραντσάιζινγκ. Μετά από εξέταση του σχεδίου Franchise σε μία πιλοτική επιχείρηση ο Master λαμβάνει τη θέση του δικαιοπάροχου απέναντι στους δικαιοδόχους. Στο πλαίσιο μίας συμφωνίας του Master Franchise τα πλεονεκτήματα ενός ωριμασμένου συστήματος συνδυάζονται με τις λεπτομερείς γνώσεις μία ορισμένης περιοχής.

Για την απόκτηση μία άδειας Master Franchise ένα ποσό με έξι μέχρι επτά ψηφία πρέπει να βρεθεί κατά κανόνα. Μία τέτοια επένδυση μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα για ένα μοναδικό πρόσωπο ή επιχείρηση προπάντων τότε, αν η προσαρμογή του σχεδίου Franchise απαιτεί λιγότερο χρόνο και έξοδα από όσο μία ατομική εξέλιξη.

Ο Master θα έπρεπε να φέρει μαζί του επιπλέον εκτενείς οικονομικές γνώσεις διαχείρησης μίας επιχείρησης, εμπορικές εμπειρίες και κοινωνική ικανότητα για την προσαρμογή του σχεδίου Franchise στους όρους της αγοράς, για την επιλογή προσωπικού, για την εκπαίδευση και επιμελητεία των δικαιοδόχων όπως και για τον έλεγχο του δικτύου και της κεντρικής έδρας. Για τη συνεργασία με έναν δικαιοπάροχο από το εξωτερικό γνώσεις ξένων γλωσσών είναι απαραίτητες.

Τα πλεονεκτήματα γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά όσον αφορά:

Είσοδος στην αγορά στο Master φραντσάιζινγκ
Ένας καταρτισμένος δικαιοδόχος Master Franchise εξοικονομεί στον δικαιοπάροχο τον χρόνο και την προσπάθεια, τα οποία θα έπρεπε να βρεθούν για τη συγκέντρωση πληροφοριών για ειδικά δεδομένα της αγοράς, νόμους, επιχειρησιακές πρακτικές και πηγές χρηματοδότησης. Με αυτό το τρόπο ο κίνδυνος λανθασμένων αποφάσεων λόγω μίας ανεπαρκούς βάσης πληροφόρησης μειώνεται και η είσοδος στην αγορά επιταχύνεται.

Επιχειρηματικός κίνδυνος στο Master φραντσάιζινγκ
Ο κάτοχος ενός Master Franchise συμμετέχει ουσιαστικά στον επιχειρηματικό κίνδυνο της επιχειρησιακής ανάπτυξης. Συνήθως αυτός πρέπει να αποφέρει σημαντικά οικονομικά μέσα για να στερεώσει το σύστημα Franchise στην περιοχή του και για να εξελίξει αυτό. Η Master Franchise δίνει σε αυτόν το δικαίωμα στη συμμετοχή στην οικονομική επιτυχία των αναζητημένων, επιλεγμένων και εκπαιδευμένων από αυτόν δικαιοδόχων ως ανταπόδοση. Το επιπρόσθετο επίπεδο Master Franchise υπολογίζεται βασικά μόνο σε μεγάλες ευκαιρίες της αγοράς ή σε περιθώρια κέρδους.

Δαπάνη εργασίας στο Master φραντσάιζινγκ
Απέναντι στην απονομή αποκλειστικών αδειών ο δικαιοπάροχος πρέπει να κάνει αυτό σε μία καθορισμένη περιοχή μόνο με ένα μοναδικό εταίρο. Η εκπαίδευσή του, η εμπειρία του και η καταλληλότητά του αποφασίζουν σχετικά με τη διάσταση της απαλλαγής για τον δικαιοπάροχο και για την περαιτέρω εξέλιξη σε αυτή την περιοχή. Αν ο δικαιοδόχος Master Franchise διαθέτει το προβάδισμα εμπειρίας μίας πιλοτικής επιχείρησης, αυτός ο ίδιος μπορεί να εκτελέσει εκπαιδεύσεις και συμβουλεύσεις από την αρχή και πρέπει να χρησιμοποιήσει σε προβλήματα μόνο σε περιπτώσεις εξαίρεσης τη βοήθεια της κεντρικής έδρας του συστήματος.

Βαθμός ποιότητας στο Master φραντσάιζινγκ
Αν ικανότητες και δραστηριοποίηση του δικαιοδόχου Master αντιστοιχούν σε αυτές του δικαιοπαρόχου, καλές ευκαιρίες υπάρχουν τότε, ότι επίσης και οι μεμονωμένοι δικαιοδόχοι κατορθώνουν το επιδιωκόμενο επίπεδο επίδοσης. Διεθνώς επιτυχημένα συστήματα Franchise δίνουν μεγάλη σημασία στην παρακολούθηση και διατήρηση ενός κοινού βαθμού ποιότητας. Η συμπερίληψη του επιπέδου Master Franchise στο σύστημα υποβολής εκθέσεων υπηρετεί αυτόν τον σκοπό.

Άμεση επαφή στο Master φραντσάιζινγκ
Σε συμφωνία με τον δικαιοδόχο Master αναζητά ο δικαιοπάροχος την άμεση επαφή με τους μεμονωμένους δικαιοδόχους. Οι τακτικές ημερίδες προσφέρουν ευκαιρία για αυτό όπως και σποραδικές επιθεωρήσεις επιχειρήσεων. Τέτοιες συναντήσεις, οι οποίες τονίζουν τη σημασία του μεμονωμένου δικαιοδόχου για το συνολικό σύστημα, μία περίπου οικογενειακή νότα χαρακτηρίζει συχνά. Αυτές δημιουργούν τη διάθεση και την πεποίθηση, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Κυρώσεις στο Master φραντσάιζινγκ
Ευκαιριακά ο δικαιοδόχος Master δεν είναι στη θέση να επιβάλλει τον επιδιωκόμενο βαθμό ποιότητας στην περιοχή του παρά της εκτενούς εκπαίδευσης και μέριμνας μέσω της κεντρικής έδρας. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιοπάροχος είναι αναγκασμένος να τερματίσει τη συνεργασία το γρηγορότερο δυνατό, για να εμποδίσει αρνητικές επιδράσεις σε άλλες περιοχές. Το ίδιο αν οι συνθήκες ενός χωρισμού ρυθμίστηκαν ήδη προνοητικά στη συμβαση Master Franchise, ποικίλα προβλήματα μπορούν να προκύψουν από αυτό. Έτσι ο δικαιοπάροχος μπορεί να δεί τον εαυτό του αντιμέτωπο με ένα ανεπαρκώς εκπαιδευμένο ή μάλιστα απενθαρρυμένο δίκτυο από δικαιοδόχους, οι οποίοι συνοδεύουν την αλλαγή στην καλύτερη περίπτωση με μεικτά αισθήματα.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Πώς εξελίσσεται η διεθνής επέκταση στη δικαιοχρησία;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises