Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Ποιά πλεονεκτήματα προσφέρει το φραντσάιζινγκ στον δικαιοπάροχο;


Δικαιοπάροχοι μπορούν να αυξήσουν τη δική τους ταχύτητα επέκτασης μέσω του φραντσάιζινγκ, αφού νέες θέσεις χρηματοδοτούνται μέσω του δικαιοδόχου. Χάριν της επαγγελματικής κινητοποίησης ελεύθερων επιχειρηματιών επιχερήσεις των δικαιοδόχων παρουσιάζουν κυρίως μία μεγαλύτερη αποδοτικότητα από ατομικές επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά ο κίνδυνος ευθύνης των δικαιοπαρόχων αίρεται κατά κανόνα λόγω της νομικής αυτονομίας. Αν μη τι άλλο ο δικαιοπάροχος ωφελείται από τις πληρωμές τελών των δικαιοδόχων.

 1. Το κόστος προσωπικού στο φραντσάιζινγκ
  Οι δικαιοπάροχοι είναι ως ελεύθεροι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν επενδύσει τα δικά τους μέσα στην επιχείρηση, πολύ κινητοποιημένοι και δραστήριοι κατά κανόνα. Αυτό οδηγεί σε σχετικά λεπτές δομές και χαμηλό κόστος προσωπικού στην κεντρική έδρα του συστήματος. Οι ειδικοί στην κεντρική έδρα μένουν απείραχτοι από την ημερίσια ρουτίνα της επιχείρησης σε μεγάλο βαθμό και μπορούν να συγκεντρωθούν σε στρατηγικές ερωτήσεις, στην ανάπτυξη του συστήματος όπως και στην εκπαίδευση και στη συμβουλευτική παρακολούθηση των συνεργατών τους επί τόπου. Σε προβλήματα του προσωπικού του δικαιοδόχου η κεντρική έδρα του συστήματος περιορίζεται κυρίως στην διάθεση βοήθειας, αφού αυτό το καθήκον στο πλαίσιο του μερισμού εργασίας μπορεί να φροντισθεί ουσιαστικότερα από τους συνεργάτες επί τόπου. Με αυτό το τρόπο ο δικαιοπάροχος δεν επιβαρύνεται ο ίδιος με τα έξοδα και τους κινδύνους του ανθρώπινου δυναμικού.

 2. Κίνδυνος επέκτασης στο φραντσάιζινγκ
  Η οικονομική επέκταση μέσω ανάπτυξης ενός συστήματος υποκαταστημάτων κρύβει για επιχειρήσεις σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους. Συγκριτικά ο επιχειρηματικός κίνδυνος του δικαιοπαρόχου είναι σαφώς μικρότερος, αφού οι νομικά αυτόνομοι συνεργάτες του Franchise φέρουν οι ίδιοι τις επενδύσεις τους και τα τρέχοντα έξοδα. Κάθε επιτυχής επιχείρηση του Franchise ενδυναμώνει οικονομικά και διαφημιστικά το συνολικό σύστημα του Franchise και συμβάλλει στην επιταχόμενη ανάπτυξή του.

 3. Ανάγκη για κεφάλαιο στο φραντσάιζινγκ
  Η αναπαραγωγή ενός επιτυχημένου πιλοτικού προγράμματος διευκολύνει τη γρήγορη αύξηση του τζίρου. Αφού οι δικαιοδόχοι συμμετέχουν με τα δικά τους τέλη και τις επενδύσεις τους στα έξοδα της επέκτασης, η ανάγκη για κεφάλαιο του δικαιοπαρόχου μπορεί να μειωθεί σαφώς. Η κεντρική έδρα πρέπει να χρησιμοποιήσει λιγότερο ατομικό κεφάλαιο με αυτό το τρόπο και δεν χρειάζεται να συγκεντρώσει μεγάλους τόκους για ξένο κεφάλαιο. Κατά αυτόν τον τρόπο η επέκταση μπορεί να επιταχυνθεί σαφώς.

 4. Εγγύτητα στους πελάτες στο φραντσάιζινγκ
  Δικαιοδόχοι αποφέρουν τις δικές του ικανότητες, εμπειρίες και επαφές επί τόπου στη συνεργασία. Σύμφωνα με την εμπειρία αυτόνομοι δικαιοδόχοι πασχίζουν εντονότερα για τους πελάτες τους από προσλημένους διευθυντές. Με αυτό το τρόπο ο προσανατολισμός των συστημάτων του Franchise σε εταιρική σχέση περιλαμβάνει τη σχέση με τους πελάτες μαζί. Αφού το σύστημα του Franchise οριοθετεί το πλαίσιο της δραστηριότητάς τους μόνο, οι μεμονωμένοι συνεργάτες μπορούν να αντιδράσουν σε μεταβαλλόμενες επιθυμίες των πελατών και ανταγωνιστικές ενέργειες γρήγορα και ευέλικτα. Η μεγιστοποίηση του όφελους των πελατών με τη μέριμνα μίας ανάλογης απόδοσης κεφαλαίου γίνεται το κλειδί της οικονομικής επιτυχίας στο οξυνόμενο ανταγωνιστικό πεδίο.

 5. Παρακολούθηση της αγοράς στο φραντσάιζινγκ
  Ο δικαιοπάροχος στηρίζεται κατά τον σχεδιασμό του μείγματος του μάρκετινγκ και κατά την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος στις πληροφορίες των συνεργατών του οι οποίοι ανταλλάσσουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες διαρκώς μεταξύ τους και διαβιβάζουν αυτές στην κεντρική έδρα. Με τη συνεχή ροή πληροφοριών από τις επιχειρήσεις του Franchise ένα άριστο εργαλείο της έρευνας της αγοράς βρίσκεται στη διάθεση της κεντρικής έδρας του συστήματος. Η σημασία μίας κεντρικής τράπεζας πληροφοριών των πελατών για τη σύνταξη λεπτομερών προφίλ των πελατών δεν μπορεί καθόλου παρά να μην εκτιμηθεί πολύ μεγάλη αρκετά εν όψει του οξυνόμενου ανταγωνισμού.

 6. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στο φραντσάιζινγκ
  Για την πρόωρη αντίληψη των πολύπλοκων, μεταβλητών και των συνδεόμενων μεταξύ τους ρευμάτων της αγοράς επιχειρήσεις χρειάζονται πάντα πιο ευαίσθητες αντένες. Λόγω των στενών επαφών, τις οποίες οι δικαιοδόχοι διατηρούν με τους πελάτες τους, αυτοί ανακαλύπτουν τις νέες τάσεις πρωτύτερα από ότι οι ειδικοί στην κεντρική έδρα. Επιτυχημένοι δικαιοπάροχοι φροντίζουν για τη γρήγορη διαβίβαση και άμεση εκτίμηση των παρατηρήσεων, με των οποίων τη βοήθεια αυτοί μπορούν να αντιδράσουν γρήγορα, ευέλικτα και κατάλληλα στους μεταβαλλόμενους όρους της αγοράς και στις τάσεις των καταναλωτών.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises