Οδηγός franchise

Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;

Ποιά κριτήρια επιλογής υπάρχουν στο φραντσάιζινγκ;


Τα κριτήρια, τα οποία ο δικαιοπάροχος εφαρμόζει στην επιλογή των συνεργατών του, είναι τόσο διαφορετικά όπως και τα λαμβανόμενα υπόψη πεδία δραστηριότητας. Μερικά κριτήρια προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες της επιχειρησιακής δραστηριότητας, άλλα από την εκάστοτε επιχειρηματική φιλοσοφία. Τα κριτήρια επιλογής για δικαιοδόχους εκτείνονται κυρίως σε

Προφίλ προσωπικότητας στο φραντσάιζινγκ
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά του δικαιοδόχου διαμορφώνουν σε πολλών ειδών άποψεις το κλίμα μέσα σε μία επιχείρηση και τις επαφές με τους πελάτες των εργαζομένων του. Αφού η φιλοσοφία του φραντσάιζινγκ οφείλει την παγκόσμια νικηφόρα προέλασή της στη στοχευμένη σύμπραξη αλληλοσυμπληρουσών δυνάμεων, οι ιδιότητες του χαρακτήρα των συμμετοχόντων κατέχουν επίσης αποφασιστική σημασία για την ικανότητα λειτουργίας και την επιτυχία του συνολικού συστήματος Franchise. Συχνά επιθυμητά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας είναι σε αυτή τη σχέση κοινωνικότητα, ενθουσιασμός, απροκαταληπτικότητα, ικανότητα μάθησης, ατομική πρωτοβουλία, ευελιξία, αποφασιστικότητα, ηγετική δύναμη, ικανότητα αντοχής. Η πρόσληψη της οικογένειας και ή του συντρόφου είναι επίσης ενδιαφέρουσα, αφού ο δικαιοδόχος χρειάζεται την κατανόηση και μερικές φορές επίσης και την ενεργή υποστήριξη των συγγενών του ιδιαίτερα στη φάση ανάπτυξης.

Επαγγελματικά προσόντα στο φραντσάιζινγκ
Οι επαγγελματικές απαιτήσεις είναι εξαρτημένες κυρίως από το πεδίο δραστηριότητας του δικαιοπαρόχου. Στον τομέα του φραντσάιζινγκ διανομής εμπορικές γνώσεις ή εμπειρίες αναμένονται τις περισσότερες φορές, ενώ στο φραντσάιζινγκ παροχής υπηρεσιών χειρωνακτικές ικανότητες και άλλες πρακτικές ικανότητες έχουν προτεραιότητα. Το φραντσάιζινγκ ανοίγει επίσης και σε εκείνους τους επαγγελματικά αυτοαπασχολούμενους την ευκαιρία για το στήσιμο μίας δικής τους επιχείρησης, οι οποίοι οι ίδιοι δεν μπόρεσαν να συγκεντρώσουν ακόμα καμία εμπειρία διαχείρησης. Ειδικές γνώσεις του κλάδου δεν είναι απαραίτητες, αν ο δικαιοπάροχος προβλέπει ένα εκτενές πρόγραμμα κατάρτισης για την εκπαίδευση των νεοφερμένων. Μόνο σε περιπτώσεις εξαιρέσεων ένα ορισμένο πτυχίο στη μορφή διπλώματος του αρχιτεχνίτη ή διπλώματος απαιτείται.

Οικονομικές προϋποθέσεις στο φραντσάιζινγκ
Ο εισαγόμενος στο φραντσάιζινγκ πρέπει να διαθέτει επαρκές προσωπικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση της σταθερής και κινητής περιουσίας όπως και για την κάλυψη των εξόδων εκκίνησης και των τελών εισόδου. Το μερίδιο στο προσωπικό κεφάλαιο θα έπρεπε να μην είναι κάτω από το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της επένδυσης κατά κανόνα. Κανένα λόγος δεν επιτρέπεται να υπάρχει, ο οποίος αποκλείει μία ξένη χρηματοδότηση του υπολοίπου ποσού. Η φερεγγυότητα των ενδιαφερομένων για το Franchise μπορεί να εξετασθεί από τον δικαιοπάροχο στοχευμένα.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises