Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Πιλοτική φάση μίας επιχείρησης Franchise


Η καινοτομία βρίσκεται στην αρχή ενός συστήματος Franchise. Τα συστήματα Franchise προσφέρουν ένα περαιτέρω όφελος στους δικαιοδόχους τους. Αυτά πωλούν σε αυτούς ασφάλεια σχετικά με αυτό, ότι η επιτυχία του δικού τους τύπου επιχείρησης αποδεικνύεται μέσω τουλάχιστον ενός πιλοτικού αντικειμένου. Οι παράγοντες επιτυχίας στην πιλοτική φάση, οι οποίοι πρέπει να περιγραφούν, για μελλοντικές επιχειρήσεις δικαιοδόχων μπορούν να κατανεμηθούν σε πέντε ομάδες:

Παροχή υπηρεσιών
Μία καινοτομία προϊόντων είναι συνδεμένη επίσης και με κινδύνους. Οι πελάτες δεν αντιδρούν πάντα και παντού ενθουσιαστικά σε νεωτερισμούς, όπου κανείς μπορεί να θυμηθεί μόνο την αποτυχημένη εκκίνηση των McDonald’s στη Γερμανία στην αρχή της δεκαετίας του 1970. Οι ανάγκες των πελατών παρουσιάζουν περιφερειακές διαφορές. Ο δικαιοπάροχος πρέπει να εξακριβώσει για αυτό την αποδοχή του προϊόντος του ή των δικών του παροχών υπηρεσιών επί τόπου πριν την υπερπεριφερειακή επέκταση. Αν αυτή η αποδοχή δεν είναι διαθέσιμη σε επαρκή βαθμό, η αγορά πρέπει να κατεργαστεί μέσω μέτρων στο μάρκετινγκ πρώτα και οι πιθανοί πελάτες πρέπει να πεισθούν από το όφελος του νέου τύπου επιχείρησης. Κάποια υποθετική καινοτομία είναι μόνο μία εμφάνιση της μόδας, η οποία εξαφανίζεται μετά από σύντομο διάστημα πάλι. Ο δικαιοπάροχος θα έπρεπε να ερευνήσει πριν την ανάπτυξη του συστήματος, κατά πόσο ο κύκλος ζωής του προϊόντος του είναι πραγματικά μακρύτερος από ότι η διάρκεια ζωής του συμβολαίου.

Θέση
Καλοί δικαιοπάροχοι δεν γνωρίζουν μόνο, πως η τυπική θέση θα έπρεπε να είναι, αυτοί γνωρίζουν λόγω της ανάλυσης της πιλοτικής επιχείρησής τους επίσης γιατί αυτή θα έπρεπε να έχει αυτές τις ιδιότητες. Αυτοί δίνουν έτσι παραδείγματος χάριν σαφείς οδηγίες για ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου σε διαμόρφωση του καταστήματος, σε τοποθεσία και σε απευθυνόμενη αγορά.

Προσωπικότητα επιχειρηματιών / πωλητών
Έμπειροι δικαιοπάροχοι γνωρίζουν αυτό. Η προσωπικότητα του δικαιοδόχου και το περιβάλλον του είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για την επιτυχία του. Όμως κανένας άνθρωπος δεν είναι σε όλες τις υποθέσεις δυνατός. Για αυτό η ακριβής ονομασία των αποφασιστικών προσωπικών ιδιοτήτων για την διεύθυνση του τύπου επιιχείρησης στο φρνατσάιζινγκ είναι σημαντική. Ένας μελλοντικός δικαιοπάροχος θα έπρεπε να έχει σαφείς ιδέες όσον αφορά το προφίλ των μελλοντικών δικαιοδόχων του.

Η διαδικασία της πώλησης
Ο πελάτης βρίσκεται στο κεντρικό σημείο. Ο δικαιοπάροχος γνωρίζει, σε ποιόν αυτός πουλά τα προϊόντα του. Αυτός γνωρίζει τα κίνητρα τα οποία οδηγούν αυτόν στην πώληση ή θα μπορούσαν να εμποδίσουν αυτόν από αυτό και εναρμονίζει την δική του διαδικασία πώλησης με αυτό. Αν οι ομάδες πελατών είναι πολύ διαφορετικές, αυτός έχει παραδόσει πιο μπροστά ειδικές διαδικασίες πώλησης για κάθε ομάδα πελατών. Η ικανότητα καθοδήγησης ενός δικαιοπαρόχου αποφασίζεται ακριβώς σε αυτόν τον τομέα.

Η διεύθυνση της επιχείρησης
Η ερώτηση τίθεται συχνά από μελλοντικούς δικαιοπαρόχους: „Πώς προστατεύομαι από αυτό, ότι κάποιος μπαίνει στο κατάστημά μου ή μπορεί να προσληφθεί από εμένα και αντιγράφει τον τύπο της επιχείρησής μου;“ Αν μία αντιγραφή είναι τόσο εύκολη, οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του συστήματος δεν έχουν δοθεί. Ο δικαιοπάροχος πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εταιρκές επιχειρήσεις του διατηρούν το πλεονέκτημα ανταγωνισμού επίσης και μακροπρόθεσμα. Εκτός αυτού κανείς δεν μπορεί να απαιτήσει ένα τέλος ένταξης στο σύστημα πέντε ψηφίων, αν το μυστικό του τύπου επιχείρησης μπορεί να αρπακτεί σχετικά γρήγορα για έναν ευρισκόμενο από έξω.

(Jens Syring,σύμβουλος επιχείρησης)

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises