Οδηγός franchise

Τί είναι το franchise ή η δικαιοχρησία, δικαιοπαροχή;

Ορισμός του Franchise της European Franchise Federation (EFF)


Ο επίσημος ορισμός του Franchise της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchise (EFF) είναι:

„Φραντσάιζινγκ είναι ένα σύστημα πώλησης, μέσω του οποίου το εμπόρευμα και/ή η παροχή υπηρεσιών και/ή τεχνολογία προωθούνται. Αυτό βασίζεται σε μία στενή και συνεχή συνεργασία νομικά και οικονομικά αυτονόμων και ανεξάρτητων επιχειρήσεων, στον δικαιοπάροχο και στους δικαιοδόχους του. Ο δικαιοπάροχος χορηγεί στους δικαιοδόχους του το δικαίωμα και βάζει σε αυτούς ταυτόχρονα την υποχρέωση της προώθησης μίας επιχείρησης σύμφωνα με το δικό του σχέδιο. Αυτό το δικαίωμα εξουσιοδοτεί και υποχρεώνει τον δικαιοδόχο, έναντι μίας άμεσης ή έμμεσης αμοιβής στο πλαίσιο και για τη διάρκεια μίας γραπτής, συναπτόμενης για αυτό το σκοπό σύμβασης του Franchise μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε τεχνική και όσον αφορά τη διαχείριση της επιχείρησης υποστήριξη μέσω του διακαιοπαρόχου, μέσω του ονόματος του συστήματος και/ή του εμπορικού σήματος και/ή της μάρκας της παροχής υπηρεσιών και/ή άλλων επιχειρηματικών δικαιωμάτων προστασίας και πνευματικής ιδιοκτησίας όπως και μέσω της τεχνογνωσίας, να χρησιμοποιήσουν τις οικονομικές και τεχνικές μεθόδους και το επιχειρησιακό σύστημα του δικαιοπαρόχου.

  • Τεχνογνωσία σημαίνει ένα πακέτο από μη χορηγημένες με δίπλωμα ευρυσιτεχνίας πρακτικές γνώσεις, οι οποίες βασίζονται σε εμπειρίες του δικαιοπαρόχου και εξετάσεις μέσω αυτού και οι οποίες είναι μυστικές, ουσιαστικές και ταυτισμένες.

  • Μυστικές σημαίνει, ότι η τεχνογνωσία στη δική της ουσία, στη δομή της ή μέσα στην ακριβή σύνθεση των τμημάτων της δεν είναι γενικά γνωστή ή εύκολα προσιτή, ο όρος δεν μπορεί να γίνει κατανοητός με τη στενή έννοια, ότι οποιοδήποτε μεμονωμένο τμήμα της τεχνογνωσίας θα έπρεπε να είναι εκτός της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου εντελώς άγνωστο ή αδύνατο να αποκτηθεί.

  • Ουσιαστικές σημαίνει, ότι η τεχνογνωσία περιέχει γνώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για τους δικαιοδόχους για τον σκοπό της χρήσης της πώλησης ή της περαιτέρω πώλησης των εμπορευμάτων της σύμβασης ή της παροχής υπηρεσιών της σύμβασης. Η τεχνογνωσία πρέπει να είναι απαραίτητη για τον δικαιοδόχο. Αυτό ισχύει, αν αυτή είναι κατάλληλη με τη σύναψη της συμφωνίας, να βελτιώσει τη θέση του δικαιοδόχου έναντι των ανταγωνιστών ιδιαίτερα λόγω του ότι αυτή βελτιώνει την ικανότητα επίδοσης αυτού και διευκολύνει τη διείσδυση σε μία νέα αγορά.

  • Ταυτισμένες σημαίνει, ότι η τεχνογνωσία πρέπει να είναι περιγραμμένη αρκετά λεπτομερώς για να μπορεί να ελέγξει, κατά πόσο αυτή εκπληρώνει τα χαρακτηριστικά του μυστικού και της ουσιαστικότητας, η περιγραφή της τεχνογνωσίας μπορεί να καταθετηθεί είτε στην συμφωνία του Franchise είτε σε ένα ειδικό έγγραφο ή να σχεδιαστεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη μορφή“

Πηγή: Ηθικός κώδικας 2004 της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Franchise (EFF)

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Τί είναι το franchise ή η δικαιοχρησία, δικαιοπαροχή;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises