Οδηγός franchise

Νόμοι και συμβάσεις

Η συνεργασία μεταξύ διαιοπαρόχου και δικαιοδόχων βασίζεται σε διεθνείς και εθνικούς νόμους όπως και σε ξεχωριστά ατομικές συμβασιακές ρυθμίσεις.


Πού είναι ρυθμισμένες οι νομικές βάσεις ενός φραντσάιζινγκ;

Πρώτα στο πλαίσιο της ΕΚ μία δεσμευτική κωδικοποίηση δημιουργήθηκε για το φραντσάιζινγκ στην Ευρώπη. » Διαβάσετε περισσότερα


Πώς έχουν οι ρήτρες της σύμβασης Franchise;

Μία τυπική σύμβαση Franchise περιλαμβάνει ακόλουθες ρήτρες. Κάθε συμφωνία Franchise χρειάζεται ατομικές, προσαρμοσμένες στο σύστημα Franchise ρυθμίσεις. » Διαβάσετε περισσότερα


Πώς είναι η δομή των συμβάσεων Franchise;

Η σύμβαση Franchise παρουσιάζει τις νομικές βάσεις για τη συνεργασία μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου, με το να καθορίζει τρόπο και έκταση των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεσμευτικά. » Διαβάσετε περισσότερα


Τί μπορεί να κατανοηθεί υπό τη „προσυμβασιακή ενημέρωση“ στο φραντσάιζινγκ;

Παρεκκλίνοντας από αυτή την αρχή, βιβλιογραφία και νομολογία συμφωνούν σε αυτό μαζί, ότι ένας δικαιοπάροχος πρέπει να ανταποκριθεί σε ορισμένες υποχρεώσεις ενημέρωσης πριν την υπογραφή μίας σύμβασης Franchise. » Διαβάσετε περισσότερα

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises