Οδηγός franchise

Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;

Κάνετε εσείς τα προϊόντα σας να προχωρήσουν!


Συνεχώς περισσότερες επιχειρήσεις φθάνουν κατά την χρήση παραδοσιακών τρόπων διανομής σε όρια. Η ανάπτυξη ενός ατομικού δικτύου διανομής προσφέρει σε αυτή την περίπτωση μία πιθανή διέξοδο. Ένα σύστημα υποκαταστημάτων ή μία ομάδα προσλαβανομένων εξωτερικών πωλητών απαιτούν ωστόσο πόρους, τους οποίους ακριβώς οι νέες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν.

Εκτός αυτού το ποσοστό των σταθερών εξόδων αυξάνεται και μαζί με αυτό ο επιχειρηματικός κίνδυνος. Σε αυτή την κατάσταση το φραντσάιζινγκ διανομών προσφέρεται ως εναλλακτική λύση.

Πλεονεκτήματα του φραντσάιζινγκ διανομών
Μέσω της συμπερίληψης ανεξαρτήτων επιχειρηματιών στο δίκτυο διανομής κανένα κεφάλαιο για επενδύσεις επί τόπου δεν χρειάζεται να διαθετηθεί από τον δικαιοπάροχο. Ταυτόχρονα ο δικαιοδόχος αποδίδει το εργατικό δυναμικό του και αναλαμβάνει ένα μέρος του οικονομικού κινδύνου. Παράλληλα το φραντσάιζινγκ διανομών παρουσιάζει περαιτέρω χειροπιαστά πλεονεκτήματα:

  • Τα κινητοποίηση στα σημεία πώλησης είναι σε σύγκριση με τα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων μεγάλη, αφού ο δικαιοδόχος έχει την επιχειρηματική ευθύνη. Οι εμπερίες μας τεκμηριώνουν άλματα τζίρου από 10% - 15% μετά τη τροποποίηση των υπακαταστημάτων σε αυτόνομες επιχειρήσεις δικαιοδόχων.
  • Οι στενή καθοδήγηση των δικαιοδόχων μέσω της κεντρικής έδρας του συστήματος επιτρέπει μία συνεπή εφαρμογή ενός ενιαίου σχεδίου μάρκετινγκ στο σύστημα μέσω όλων των θέσεων διανομής. Σαφείς οδηγίες για τον εφοδιασμό του καταστήματος, για την παρουσίαση των μεμονωμένων προϊόντων στα σημεία πώλησης και για τη διαμόρφωση των διαδικασιών πώλησης υπάρχουν.
  • Η εξειδίκευση των θέσεων πώλησης στα προϊόντα του δικαιοπαρόχου δυναμώνει την ικανότητα στην παρουσίαση απέναντι στον πελάτη. Αυτό γίνεται τόσο πιο σημαντικό, όσο περισσότερο τα προϊόντα χρειάζονται εξήγηση.
  • Λόγω του ενιαίου σχεδιασμού τους και εμφάνισής τους οι θέσεις πώλησης αναγνωρίζονται πάλι από πελάτες επίσης και σε άλλες πόλεις. Αυτός είναι ένας παράγοντας ανταγωνισμού κατά την αυξανόμενη κινητικότητα των πελατών.
  • Τα συστήματα φραντσάιζινγκ αποφέρουν διαρκή κέρδη, αφού αυτά είναι δομημένα πάνω στο αμοιβαίο όφελος των εταίρων και είναι σε θέση, να αναγνωρίσουν σηματοδοτήσεις της αγοράς και να επεξεργαστούν αυτές.
  • Οι επιχειρήσεις Franchise δημιουργούν ένα στρατηγικό δυναμικό πώλησης για τον δικαιοπάροχο. Η δική τους πρακτική της παραγγελίας είναι καλύτερα υπολογίσιμη λόγω των ορισμένων μέσω της σύμβασης Franchise και του εγχειριδίου λειτουργίας των κανόνων της συνεργασίας, σε αντίθεση με το ανεξάρτητο μεγαλοεμπόριο ή εμπόριο λιανικής.
  • Οδηγίες και μηχανισμοί ελέγχου του συστήματος ασφαλίζουν μία όμοια παραμένουσα στάθμη ποιότητας στη συναναστροφή με πελάτες. Οι αρμόδιοι για τον πελάτη είναι προσανατολισμένοι στη τοπική αγορά παρά το υπερπεριφερειακό λειτουργόντα σύστημα. Αυτοί έρχονται συχνά από την περιοχή. Μεγάλοι πελάτες βρίσκουν αρμοδίους εκεί,όπου η ανάγκη τους παρουσιάζεται.
  • Το δίκτυο των επιχειρήσεων δικαιοδόχων παρουσιάζει μία βάση για πρόσφατες πληροφορίες της αγοράς και για προτάσεις βελτίωσης. Η αποδοτική εκμετάλλευση αυτών των πηγών προϋποθέτει ωστόσο την ύπαρξη αντίστοιχων μεθόδων επικοινωνίας και ενός συστήματος προτάσεων μέσα στο σύστημα.

Η ανάπτυξη ενός συστήματος Franchise προϋποθέτει, ότι αυτό δεν καταλήγει σε μία αντίθεση με τους παραδοσιακούς τρόπους διανομής. Η δόμηση ενός Franchise συστήματος δεν πρέπει να διακινδυνεύει τους παραδοσιακούς τρόπους διανομής, για να μη παθαίνει η επιχείρηση καμία πτώση τζίρου κατά τη διάρκεια μίας αναπτυξης του συστήματος. Αντίστροφα οι επιχειρήσεις Franchise πρέπει να προστατευτούν εναντίον του ανταγωνισμού άλλων καναλιών πώλησης, Ένας τέτοιος ανταγωνισμός θα κινδύνευε την ενιαία „Corporate Identity“ του συστήματος και θα θόλωνε τα ισχύοντα δικαιώματα προστασίας της περιοχής.

Για την προώθηση των προϊόντων ένας νεωτεριστικός τύπος διανομής πρέπει να εξελιχθεί, αυτό μπορεί να είναι π.χ. μία επιχείρηση εμπορίου λιανικής, ένα σύστημα Shop in Shop ή ένα σχέδιο για την προώθηση στην εξωτερική υπηρεσία. Προσδοκίες κέρδους, ευκαιρίες και κίνδυνοι για τους μελλοντικούς δικαιοδόχους πρέπει να είναι κατάλληλα και υπολογίσιμα από αυτό τον τύπο επιχείρησης. Αυτά πρέπει να τεκμηριωθούν μέσω τουλάχιστον ενός πιλοτικού αντικειμένου και αργότερα μέσω των αποτελεσμάτων ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων Franchise. Ο δικαιοπάροχος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα προστασίας στις χρησιμοποιούμενες από αυτόν μάρκες και πόροι για την ανάπτυξη του συστήματος και για την ίδρυση της κεντρικής έδρας του συστήματος πρέπει να εξασφαλιστούν.

(Jens Syring, σύμβουλος επιχειρήσεων)

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γιατί εσείς θα πρέπει να γίνετε δικαιοπάροχος;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises