Οδηγός franchise

Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;

Θέτετε εσείς τις σωστές ερωτήσεις στο Franchise για το πακέτο παροχών;


Με τον ακόλουθο έλεγχο παροχών εσείς μπορείτε να εξετάσετε εξονυχιστικά το πακέτο παροχών του μη αποκλειόμενου συστήματος Franchise και να ελέγξετε, σε ποιά έκταση οι παροχές του δικαιοπαρόχου αρκούν. Διότι αυτές οι παροχές ακριβώς είναι στο φραντσάιζινγκ, οι οποίες συμβάλλουν στη δική σας επιτυχία ως δικαιοδόχος.

Ερωτήσεις για την επιχειρησιακή ιδέα / για το επιχειρησιακό σχέδιο:

 • Είναι η επιχειρησιακή ιδέα μετά από λεπτομερή εξέταση ακόμα πειστική;
 • Διακρίνεται η επιχειρησιακή ιδέα από μία ορισμένη ποιότητα;
 • Είναι επιτυχημένη η συλληπτική εφαρμογή της επιχειρησιακής ιδέας;
 • Βασίζεται μία αντιληπτή στρατηγική στο σχέδιο;
 • Προβλέπει το σχέδιο μία κατάλληλα προσαρμοσμένη προσφορά για την ανάγκη ενός καθορισμένου απευθυνόμενου κοινού;
 • Ποιά πλεονεκτήματα ενάντια στον ανταγωνισμό μπορεί ο δικαιοπάροχος να προβάλλει;

Ερωτήσεις για την επιχείρηση και την περιοχή:

 • Είναι η προβλεπόμενη περιοχή της σύμβασης καθορισμένη με σαφή κριτήρια;
 • Υπόσχεται ο δικαιοπάροχος την προστασία της περιοχής της πώλησης στη σύμβαση;
 • Εξαρτάται η προστασία της περιοχής από την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων;
 • Ποιά προστασία παρέχει ο δικαιοπάροχος απέναντι στις ανταγωνιστικές δραστηριότητες επιχειρήσεων, οι οποίες είναι συνδεμένες οικονομικά μαζί με αυτόν;
 • Πώς είναι η κατάσταση ανταγωνισμού στη λαμβανόμενη υπόψη περιοχή;
 • Είναι το οικονομικό δυναμικό της περιοχής τεκμηριωμένο μέσω κατάλληλων μελετών της αγοράς;
 • Με ποιά ζήτηση κανείς μπορεί να υπολογίζει για τη συγκεκριμένη προσφορά στην περιοχή;
 • Ποιά νομικά βήματα είναι απαραίτητα για την ανάληψη της επιχειρησιακής δραστηριότητας;
 • Με ποιό τρόπο υποστηρίζει ο δικαιοπάροχος την αναζήτηση και επιλογή μίας κατάλληλης θέσης;
 • Αναλαμβάνει ο δικαιοπάροχος τον σχεδιασμό εξοπλισμού ή θέτει αυτός τον εξοπλισμό σε διάθεση;
 • Υποβάλλει ο δικαιοπάροχος έναν λεπτομερειακό σχεδιασμό όλων των βημάτων μέχρι την επιχειρησιακή ανάληψη;
 • Είναι επιμελητές από την κεντρική έδρα παρόντες κατά την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης;
 • Ποιά υποστηρικτικά μέτρα προβλέπονται κατά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης;

Ερωτήσεις για τη χρηματοδότηση και για τις προσδοκίες κέρδους:

 • Σε ποιό ποσό εκτιμά ο δικαιοπάροχος την ανάγκη επένδυσης για το στήσιμο της επιχείρησης;
 • Υποβάλλει ο δικαιοπάροχος τον υπολογισμό της αποδοτικότητας για μία τυπική επιχείρηση δικαιοπαρόχου;
 • Καταρτίζει ο δικαιοπάροχος μία εναρμονισμένη με τη μεμονωμένη περίπτωση πρόγνωση τζίρου και κέρδους;
 • Αντιστοιχεί το περιθώριο κέρδους τουλάχιστον στον μέσο όρο του κλάδου;
 • Εμφανίζονται οι υπολογισμοί και οι προγνώσεις του δικαιοπαρόχου ρεαλιστικές;
 • Αντιστοιχούν οι προβλεπόμενοι μοισθοί των εργαζομένων στους περιφερειακούς όρους;
 • Βρίσκονται αποτελέσματα συγκρινόμενων επιχειρήσεων εταίρων για μία εξέταση σε διάθεση;
 • Ποιά συγκεκριμένη βοήθεια χρηματοδότησης μπορεί ο δικαιοπάροχος να προσφέρει;
 • Με ποιό τρόπο συμμετέχει ο δικαιοπάροχος στα οικονομικά σχέδια της επιχείρησης του δικαιοδόχου;
 • Κατά πόσο υποστηρίζει ο δικαιοπάροχος τους εταίρους στην προμήθεια ξένου κεφαλαίου;
 • Συντονίζει ο δικαιοπάροχος την αγορά για την απόκτηση ευνοϊκότερων συνθηκών;

Ερωτήσεις για τη μάρκα και το μάρκετινγκ:

 •  Έχει μπορέσει ο δικαιοπάροχος να προσατεύσει για τον εαυτό του πειστικά ονόματα μαρκών;
 • Διεξάγει ο δικαιοπάροχος τακτικά μελέτες της αγοράς;
 • Ποιό κέντρο βάρους θέτει ο διακιοπάροχος στις έρευνες της αγοράς;
 • Φροντίζει ο δικαιοπάροχος για συνεχώς ενημερωμένες προτάσεις διαφήμισης;
 • Σε ποιά έκταση διεξάγονται υπερφερειακές διαφημιστικές εκστρατείες από την πλευρά του δικαιοπαρόχου;
 • Προσπαθεί ο δικαιοπάροχος για την απόκτηση μεγάλων πελατών;
 • Συμπληρώνονται οι διαφημιστικές δραστηριότητες του δικαιοπαρόχου με επαγγελματική δημοσιογραφική εργασία;
 • Πώς διανέμονται τα έξοδα για κεντρικά μέτρα του μάρκετινγκ;
 • Ποιό ποσό ορίζει ο δικαιοπάροχος τουλάχιστον στο χρόνο για μέτρα στο μάρκετινγκ;
 • Υποστηρίζει ο δικαιοπάροχος την εμφάνιση του δικαιοδόχου σε περιφερειακές εκθέσεις;
 • Διακρίνεται το σύστημα μέσω μίας επαγγελματικής προώθησης της προσφοράς του;

Ερωτήσεις για εκπαιδεύσεις και πληροφόρηση:

 • Μπορεί ο δικαιοδόχος να συγκεντρώσει πρακτική εμπειρία μέσα σε μία υπαρκτή επιχείρηση πριν την ανάληψη της επιχείρησης;
 • Ποιές εκπαιδευτικές δραστηριότητες διεξάγει ο δικαιοπάροχος για την κατάρτιση και τη μετεκπαίδευση των συνεργατών του;
 • Ασχολείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με όλες τις σημαντικές απόψεις για την επιχειρησιακή δραστηριότητα;
 • Είναι το προσωπικό του δικαιοδόχου συμπεριλαμβανόμενο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα;
 • Πού λαμβάνουν χώρα οι εκπαιδεύσεις και ποιός φέρει ποιά έξοδα;
 • Λαμβάνουν χώρα τακτικά συνέδρια των εταίρων για την αναταλλαγή εμπειρίας;
 • Πού λαμβάνουν χώρα τα συνέδρια για την ανταλλαγή εμπειριών και ποιός φέρει ποιά έξοδα;
 • Βρίσκεται η συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις και στα συνέδρια στην κρίση του δικαιοδόχου ή είναι αυτή υποχρεωτική;
 • Στη συγκέντρωση και μετάδοση ποιών πληροφοριών παροτρύνεται ο δικαιοδόχος;

Ερωτήσεις για τον οικονομικό έλεγχο και για την επιμελητεία:

 • Αναλαμβάνει ο δικαιοπάροχος κατά επιθυμία το λογιστήριο για τον δικαιοδόχο;
 • Ποιά μέτρα ασφαλίζουν ένα ενιαίο ποιοτικό επίπεδο μέσα στο σύστημα;
 • Πιστοποιήθηκε ο δικαιοπάροχος σύμφωνα με τις επίσημες προδιαγραφές ποιότητας DIN / ISO 9000ff;
 • Ποιά παροχή στήριξης προσφέρει ο δικαιοπάροχος σε ερωτήσεις του προσωπικού;
 • Ποιά δικαιώματα καθοδήγησης χρησιμοποιεί ο δικαιοπάροχος για τον εαυτό του;
 • Ποιά εργαλεία οικονομικού ελέγχου χρησιμοποιεί ο δικαιοπάροχος;
 • Με ποιό τρόπο συμβάλλουν οι δικαιοδόχοι στον οικονομικό έλεγχο;
 • Αναλαμβάνουν μεμονωμένα πρόσωπα τη συνολική μέριμνα ή βρίσκονται ειδικοί επιμελητές εκάστοτε σύμφωνα με το ζήτημα σε διάθεση;
 • Ποιά εμπειρία διαχείρισης έχουν τα στελέχοι και οι επιμελητές της κεντρικής έδρας;
 • Πόσο συχνά επισκέπτονται επιμελητές της κεντρικής έδρας τις μεμονωμένες επιχειρήσεις Franchise;
 • Εμφανίζονται οι επιμελητές απροκατάληπτοι, ενδιαφερόμενοι και εξυπηρετικοί;
 • Θέτει ο δικαιοπάροχος συγκρίσεις με επιχειρήσεις τακτικά σε διάθεση;
 • Προβλέπει το σύστημα κάποιες βοήθειες για οικομικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και κατάστασης υγείας;

Ερωτήσεις για τέλη και τιμές προμήθειας:

 • Πόσο υψηλό είναι το μοναδικό τέλος εισαγωγής και ποιές παροχές αντισταθμίζονται με αυτό;
 • Πόσο υψηλό είναι το τρέχον τέλος Franchise και ποιές παροχές αντισταθμίζονται με αυτό;
 • Πώς ορίζεται η βάση υπολογισμού σε ποσοστιαίες δηλώσεις τελών;
 • Μπορούν τα τέλη να θεωρηθούν ως κατάλληλα;
 • Ποιά τέλη προκύπτουν σε ποιό χρονικό σημείο;
 • Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης ή εξόφλησης του τέλους εισαγωγής σε δόσεις;
 • Σε ποιά έκταση και για ποιά εμπορεύματα υπάρχει ενας δεσμός προμήθειας;
 • Περιλαμβάνουν οι τιμές προμήθειας μία πρόσθετη χρέωση του δικαιοπαρόχου και σε ποιό ύψος;

© FranchisePORTAL GmbH

Υπόδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
Για τα συνολικά περιεχόμενα αυτής της λίστας ελέγχου η FranchisePortal GmbH κατέχει όλα τα δικαιώματα προστασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράνομη και ανεπίτρεπτη αντιγραφή ή χρησιμοποίηση αυτών των περιεχομένων τιμωρούνται ανάλογα.

« Όλα τα θέματα του οδηγού του franchise

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Πώς εσείς βρίσκετε το σωστό σύστημα franchise;"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises