Λεξιλόγιο του franchise

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο

Ως δικαιοπάροχος μπορεί να χαρακτηριστεί μία επιχείρηση, η οποία χορηγεί στους δικαιοδόχους την άδεια, να χρησιμοποιήσουν ένα ορισμένο, ανεπτυγμένο επιχειρησιακό μοντέλο (σχέδιο Franchise). Από τη συμβίωση δικαιοπάροχου και δικαιοδόχων σχηματίζεται ένα δίκτυο Franchise. Για τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στο επιχειρησιακό μοντέλο ο δικαιοπάροχος λαμβάνει από τους δικαιοδόχους ορισμένες συνεισφορές. Ο δικαιοπάροχος υποστηρίζει τον δικαιοδόχο κατά κανόνα επίσης και στην ίδρυση μίας νέας επιχειρηματικής έδρας Franchise και στην υστερότερη τρέχουσα λειτουργία της επιχειρηματικής έδρας Franchise. Στίς παροχές υποστήριξης του δικαιοπαρόχου για τους δικαιοδόχους μπορούν να είναι ματαξύ άλλων βοήθεια στην αναζήτηση της επιχειρηματικής έδρας, στη χρηματοδότηση όπως και στο μάρκετινγκ, στην αγορά εμπορευμάτων και σε ερωτήσεις της οικονομίας των επιχειρήσεων. Επίσης μέτρα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης και εκδηλώσεις για την ανταλλαγή εμπειριών μπορούν να ανήκουν σε πολλούς δικαιοπαρόχους στην προσφορά για τους δικαιοδόχους τους. Η επιχειρησιακή σχέση μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου ρυθμίζεται σε μία σύμβαση Franchise.

Για τον δικαιοπάροχο ακόλουθα πλεονεκτήματα μεταξύ άλλων μπορούν να συνεπαχθούν από τη συνεργασία του με δικαιοδόχους:

  • Δικαιοπάροχοι μπορούν να ανοίξουν με σχετικά περιορισμένες επενδύσεις μέσω της βοήθειας νέων δικαιοδόχων νέες επιχειρηματικές έδρες, αφού δικαιοδόχοι πρέπει να χρηματοδοτήσουν κατά κανόνα οι ίδιοι εκτεταμένα την εκκίνηση της επιχειρηματικής αυτοαπασχόλησής τους και επί πλέον πρέπει να φέρουν μόνοι τους τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
  • Δικαιοπάροχοι μπορούν να επεκταθούν με δικαιοδόχους συχνά σαφώς πολύ γρηγορότερα από ότι με άλλες μορφές διακίνησης.
  • Δικαιοπάροχοι μπορούν να υπολογίζουν κατά κανόνα σε πολύ θέληση δραστηριοποίησης στο πλευρό των δικαιοδόχων, αφού αυτοί δρούν με ιδία ευθύνη για την οικονομική επιτυχία της επιχειρηματικής έδρας Franchise τους.

Ως μειονεκτικά για δικαιοπαρόχους ακόλουθα σημεία μπορούν να θεωρηθούν:

  • Τα έσοδα του δικαιοπαρόχου είναι υπό περιστάσεις πιο περιορισμένα από ότι σε διαχειριζόμενες επιχειρηματικές έδρες υπό την ιδία πρωτοβουλία.
  • Η φήμη του δικαιοπαρόχου μπορεί να υποστεί ζημιές από ατομικά λάθη μεμονωμένων δικαιοδόχων.
  • Οι δυνατότητες επιρροής του δκαιοπαρόχου πάνω στους δικαιοδόχους είναι περιορισμένες.

« Όλες οι έννοιες

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises