Διατύπωση ερωτήσεων

Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές προϋποθέσεις και τα εμπόδια για δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους.


Υπάρχει μία προστασία περιοχής ή προστασία πελατών για δικαιοδόχους;

Δεσμοί πώλησης απαγορεύονται τόσο σχετικά με την περιοχή όπως επίσης και σχετικά με τον κύκλο των πελατών βασικά. Προπάντων η παθητική πώληση δεν επιτρέπεται να απαγορευτεί στον δικαιοδόχο, στην οποία το ηλεκτρονικό εμπόριο στο διαδίκτυο ανήκει επίσης για παράδειγμα. Αυτό πρέπει να επιτρέπεται σε αυτόν σε πελάτες, οι οποίοι αρπάζουν την πρωτοβουλία από μόνοι τους, να προμηθεύει εμπορεύματα και ή να αποφέρει απέναντι σε αυτούς παροχές υπηρεσιών.

Αντίθετα δεσμοί πώλησης είναι επιτρεπτοί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν λόγοι ασφάλειας ή λόγοι υγείας δικαιολογούν αυτό. Εξάλλου η ενεργή πώληση σε περιοχές ή σε κύκλους πελατών μπορεί να απαγορευτεί στον δικαιοδόχο, για τα οποία ο δικαιοπάροχος έχει κρατήσει το δικαίωμα για τον εαυτό του ή έχει αναθέσει αυτό αποκλειστικά σε έναν άλλο δικαιοδόχο. Υπό την έννοια της „ενεργούς πώλησης“ περιέχονται:

 η ενεργή ομιλία με πελάτες σε περιοχές άλλων δικαιοδόχων, για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου, τηλέφωνου ή της εξωτερικής υπηρεσίας
 η ενεργή ομιλία με πελάτες σε περιοχές άλλων δικαιοδόχων μέσω αγγελιών ή άλλων μέτρων ανταγωνισμού, τα οποία απευθύνονται ιδιαίτερα σε αυτόν τον κύκλο πελατών
 το στήσιμο ενός υποκαταστήματος στις περιοχές άλλων δικαιοδόχων.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises