Διατύπωση ερωτήσεων

Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές προϋποθέσεις και τα εμπόδια για δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους.


Τί σημαίνει „ειδική τεχνογνωσία“ στο νόημα της δικαιόχρησης;

Ειδική τεχνογνωσία σημαίνει ένα πακέτο από μη πατενταρισμένες πρακτικές γνώσεις, οι οποίες βασίζονται πάνω σε εμπειρίες του δικαιοπαρόχου και δοκιμές μέσω αυτού και οι οποίες είναι μυστικές, ουσιαστικές και ταυτισμένες:

„μυστικές“ σημαίνει, ότι η τεχνογνωσία στην ουσία της, στη δομή της ή στην ακριβή σύνθεση των μερών της δεν είναι γενικά γνωστή ή όχι εύκολα προσιτή. Η έννοια δεν μπορεί να κατανοηθεί με το στενό νόημά της, ότι κάθε ξεχωριστό μέρος της τεχνογνωσίας είναι εντελώς άγνωστο εκτός της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου ή θα έπρεπε να μην διατίθεται.

„ουσιαστικές“ σημαίνει, ότι η τεχνογνωσία περιλαμβάνει γνώσεις, οι οποίες είναι σημαντικές για την πώληση εμπορευμάτων ή την αποφορά παροχών υπηρεσιών σε τελικούς καταναλωτές, ειδικά για την παρουσίαση των προορισμένων εμπορευμάτων για πώληση, για την επεξεργασία προϊόντων σχετικά με την αποφορά παροχής υπηρεσιών, για το είδος και το τρόπο της εξυπηρέτησης πελατών όπως και για τη διεύθυνση της επιχείρησης από διοικητική και οικονομική άποψη. Η τεχνογνωσία πρέπει να είναι χρήσιμη για τον δικαιοδόχο. Αυτό ισχύει, αν αυτή είναι κατάλληλη στην περίπτωση της σύναψης της συμφωνίας για τη βελτίωση της θέσης ανταγωνισμού του δικαιοδόχου ειδικά με αυτό το τρόπο, ώστε αυτή να αυξήσει την ικανότητα αποδοτικότητας αυτού και να διευκολύνει σε αυτόν τη διείσδυση σε μία νέα αγορά.

„ταυτισμένες“ σημαίνει, ότι η τεχνογνωσία πρέπει να περιγράφεται αρκετά διεξοδικά για να μπορεί να εξετάσει, κατά πόσο αυτή εκπληρώνει τα χαρκτηριστικά της μυστικότητας και της ουσιαστικότητας. Η περιγραφή της τεχνογνωσίας μπορεί είτε να καταθετηθεί σε συμφωνίες Franchise ή σε ένα ιδιαίτερο έγγραφο ή να επιχειρηθεί σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises