Διατύπωση ερωτήσεων

Ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή του συστήματος στη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις από υποψηφίους για το Franchise, σχετικά με στο τι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την αναζήτηση και την επιλογή ενός συστήματος Franchise.


Σε τί διαφοροποιούνται συστήματα αδειών από συστήματα Franchise;

Σε μια παράδοση αδείας περιορίζονται οι παροχές του παρόχου της άδειας τις περισσότερες φορές στην μεταβίβαση της τεχνικής τεχνογνωσίας, όπου αυτό μπορεί να πρόκειται για την κατασκευή ενός προϊόντος,την χρήση ενός Software ή την εκμετάλλευση πατέντων ή μαρκών. Η μεταβίβαση της τεχνογνωσίας για τη διεύθυνση της επιχείρησης του αποδέκτη της αδείας και η συνεχής μέριμνα στις καθημερινές επιχειρήσεις δεν προβλέπονται στη συμφωνία χορήγησης αδείας κατά κανόνα.

Μεν ένα πακέτο παροχών προσφέρεται στο σύστημα αδείας κάπου κάπου συμπληρωματικά, ωστόσο αυτό συμβαίνει βασικά πάνω σε εθελοντική βάση με επιπρόσθετα έξοδα για τον αποδέκτη της άδειας.

Το περιορισμένο πακέτο παροχών έχει ως συνέπεια στο πλαίσιο μία χορήγησης αδείας ότι εργασία και έξοδα ενός δότη αδείας είναι σαφώς μικρότερα από αυτά ενός δικαιοπάροχου. Για αυτό αυτός λαμβάνει όμως επίσης και λιγότερα τέλη από ότι αυτό είναι αναγκαίο για την αποφορά παροχών σε ένα σύστημα Franchise.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή του συστήματος στη δικαιόχρηση:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises