Διατύπωση ερωτήσεων

Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις γενικότερου είδους από τη δικαιόχρηση, οι οποίες υπερβαίνουν τους καταγραφόμενους ειδικούς θεματικούς τομείς.


Πότε έφθασε η παγκόσμια επιτυχία της δικαιόχρησης;

Στη δεκαετία του εξήντα η μη εξετασμένη μεταβίβαση αμερικανικών συστημάτων Franchise σε άλλες ηπείρους και κράτη αποδείχθηκε ως αυξανόμενα προβληματική και μειονεκτική για μία γρήγορη διάδοση της δικαιόχρησης. Τα συστήματα Franchise μπόρεσαν να παρουσιάσουν τα πελονεκτήματά τους πρώτα σωστά όταν η τεράστια ανάγκη για κατανάλωση της μεταπολεμικής εποχής εξασθένησε και οι πελάτες έγιναν ξανά πιο επιλεκτικοί. Στη δεκαετία του εβδομήντα η επιτυχία έφθασε στη σύγχρονη δικαιόχρηση επίσης και στην Ευρώπη. Καινούργιοι πάροχοι συστημάτων φύτρωσαν όπως μανιτάρια από το έδαφος και ακόμα και οι ίδιες οι παραδοσιακές επιχειρήσεις κέρδισαν ξανά νέο παλμό μέσω της δικαιόχρησης, αφού το δοκιμασμένο πακέτο παροχών ενός επαγγελματικού παρόχου συστήματος σε συνδυασμό με το κίνητρο επιλεγμένων ιδρυτών αποδείχθηκε ως εξαιρετικά επιτυχές. Tο λιανικό εμπόριο και επιχειρήσεις ξενοδοχείων και εστιατορίων μπορούν να διακριθούν στην πρωτοποριακή φάση της ευρωπαϊκής δικαιόχρησης ως κλάδος κέντρου βάρους. Εν τω μεταξύ το σχέδιο της δικαιόχρησης είναι παρόν σε σχεδόν όλες τις χώρες και ο αριθμός των συστημάτων Franchise εκτιμάται παγκόσμια γύρω στα 18.000.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises