Διατύπωση ερωτήσεων

Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις γενικότερου είδους από τη δικαιόχρηση, οι οποίες υπερβαίνουν τους καταγραφόμενους ειδικούς θεματικούς τομείς.


Ποιό σκοπό υπηρετούν τα συμβούλια στο σύστημα Franchise;

Το συμβούλιο είναι μία συμβουλεύουσα την κεντρική έδρα του Franchise επιτροπή και θέτει ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπάροχου εκεί. Στο πλαίσιο μίας λειτουργικής συνεργασίας οι δικαιοδόχοι λαμβάνουν διευρυμένες δυνατότητες συναπόφασης και ή συμμετοχής σε αποφάσεις της επιχείρησης. Ενώ οι δικαιοδόχοι μπορούν να αντιπροσωπεύσουν τα ενδιαφέροντά τους σε μικρότερα συστήματα οι ίδιοι άμεσα απέναντι στον δικαιοπάροχο, αυτοί στέλνουν σε διάφορα μεγαλύτερα συστήματα αντιπροσώπους σε επιτροπές ή συμβούλια. Μέσω μυστικής εκλογής οι αντιπρόσωποί τους λαμβάνουν τις περισσότερες φορές την απαραίτητη δημοκρατική νομιμότητα.

Η τυπική θεμελείωση των δικαιωμάτων τους, μερικές φορές μάλιστα στο πλαίσιο μοντέλων συμμετοχής, μπορεί να επιδράσει εξαιρετικά θετικά στην κινητοποίηση των δικαιοδόχων. Μεν τέτοιες επιτροπές δεν κατέχουν κανένα δικαίωμα αρνησικυρίας, ωστόσο ο δικαιοπάροχος είναι άσχημα συμβουλευμένος, ο οποίος επιβάλλει μία σημαντική απόφαση ενάντια στη δεδηλωμένη θέληση των δικαιοδόχων.

Το συμβούλιο αναλαμβάνει σε συστήματα Franchise παράλληλα στην συμβουλευτική επίσης συχνά επίσης και μία αντιπροσωπευτική λειτουργία. Παρόλα αυτά αυτό δεν θα έπρεπε να κατανοηθεί λάθος ως αντιπροσώπευση των συμφερόντων των νομικά αυτόνομων δικαιοδόχων κατά κύριο λόγο και ήδη καθόλου ως συμβούλιο επιχείρησης.

Σε ορισμένα συστήματα Franchise ένα ειδικό συμβούλιο διαφήμισης δημιουργήθηκε, το οποίο εξασφαλίζει τη συστηματική συμμετοχή των δικαιοδόχων στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή κεντρικών μέτρων μάρκετινγκ. Σημαντικότατα καθήκοντα είναι σε αυτή τη σχέση η ανάπτυξη διαφημιστικών προτάσεων, η ανάπτυξη διαφημιστικού υλικού, η διεξαγωγή εθνικών διαφημιστικών εκστρατειών και ενέργειες προώθησης των πωλήσεων όπως και η διαμόρφωση των δημοσιογραφικών εργασιών και δημοσίων σχέσεων.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises