Διατύπωση ερωτήσεων

Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές προϋποθέσεις και τα εμπόδια για δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους.


Ποιό σκοπό υπηρετεί η πληρωμή του τέλους εισόδου στη δικαιόχρηση;

Συνήθως μία ενιαία τιμή είναι πληρωτέα κατά την είσοδο ενός δικαιοδόχου σε ένα σύστημα. Το μοναδικό τέλος εισόδου ανταμείβει κατά κύριο λόγο τις προπαροχές του δικαιοπάροχου για δόμηση της μάρκας, βαθμό αναγνωρισιμότητας και ανάπτυξη του συστήματος. Το ύψος της εξαρτάται από τις συνημμένες επενδύσεις, την αξία της τιθέμενης σε διάθεση τεχνογνωσίας (συμπεριλαβανομένων δικαιωμάτων προστασίας) όπως και την έκταση των αποφερομένων απέναντι στον δικαιοδόχο παροχών πριν την αποδοχή της επιχειρησιακής δραστηριότητας. Ιδιαίτερα συχνά προκτύπτουσες παροχές είναι σε αυτή τη σχέση η γνωμοδότηση της θέσης, σχεδιασμός του εξοπλισμού, υπολογισμός της αποδοτικότητας, βασική εκπαίδευση και διαφήμιση έναρξης.

Στα τέλη εισόδου θα έπεπε να προσεχθεί αυτό, ποιού είδους παροχές του δικαιοπαρόχου βρίσκονται πραγματικά ενάντια. Συχνά δηλώνεται, ότι με αυτά τεχνογνωσία, εμπειρική γνώση και μία γνωστή μάρκα του δικαιοπαρόχου πρέπει να πληρωθούν. Πραγματικά πρέπει να διαπιστωθεί συχνά ότι ούτε η στους κανονισμούς ορισμένη για την κάθετη συμφωνία τεχνογνωσία ούτε επαρκής εμπειρική γνώση ή καθόλου μία γνωστή μάρκα δεν είναι διαθέσιμα. Επίσης και κανείς θα έπρεπε να προσέξει αυτό εξαιτίας φορολογικών λόγων, ότι οι περιλαμβανόμενες παροχές από τον δικαιοπάροχο σε ένα τέλος σύναψης συμβολαίου ή ξεκινήματος της επιχείρησης αποδεικνύονται μεμονωμένα επίσης, αν μη τι άλλο λόγω διαφορετικών αποσβέσεων.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises