Διατύπωση ερωτήσεων

Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις γενικότερου είδους από τη δικαιόχρηση, οι οποίες υπερβαίνουν τους καταγραφόμενους ειδικούς θεματικούς τομείς.


Ποιες μορφές franchise υπάρχουν;

Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες μορφές franchise. Γενικότερα, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το βιομηχανικό franchise από το εμπορικό franchise:


• Βιομηχανικό franchise : πρόκειται για ένα είδος επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των κατασκευαστών. Ο δικαιοπάροχος είναι ιδιοκτήτης ενός συστήματος κατασκευής ή/και αποκλειστικών διπλωμάτων, που παραχωρεί σε έναν άλλον κατασκευαστή, ο οποίος τα αντικαθιστά και τα πωλεί ή μεταπωλεί με το σήμα του δικαιοπάροχου. Λαμβάνοντας υπόψη την ευκολία με την οποία ο δικαιοδόχος θα μπορούσε να αντιγράψει τη μεθοδολογία και τα μυστικά του δικαιοπάροχου, καταλαβαίνουμε το λόγο για τον οποίο ο δικαιοπάροχος δεν παραχωρεί στο δικαιοδόχο ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής, αλλά μονάχα ένα μέρος.


• Εμπορικό franchise: Με τη σειρά του μπορεί να διαχωριστεί σε:

- Franchising προϊόντων ή διανομής : Πρόκειται για μία μορφή franchising με στόχο την εμπορία ενός ή περισσοτέρων προϊόντων, που κατασκευάζονται απο τον δικαιοπάροχο ή διανέμονται απο εκείνον κατά αποκλειστικότητα ή όχι.

- Franchising υπηρεσιών : Το αντικείμενο της επιχείρησης αφορά την παροχή μιας υπηρεσίας ή ενός συνόλου υπηρεσιών, που ο δικαιοδόχος εμπορεύεται, ανάλογα με μια μεθοδολογία που ο δικαιοπάροχος του παρέχει. Αυτή η μορφή franchising απαιτεί ένα σημαντικότερο έλεγχο απο την πλευρά του δικαιοπάροχου, έτσι ώστε να εξασφαλίσει την πρέπουσα ποιότητα της παραδοτέας υπηρεσίας (π.χ. ξενοδοχεία).

- Mεικτό franchising : Πρόκειται για franchising όπου η σχετική συμφωνία περιέχει στοιχεία franchising διανομής και franchising υπηρεσιών, δηλαδή συνδυάζει πώληση προϊόντων με παροχή σχετικών υπηρεσιών.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises