Διατύπωση ερωτήσεων

Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις γενικότερου είδους από τη δικαιόχρηση, οι οποίες υπερβαίνουν τους καταγραφόμενους ειδικούς θεματικούς τομείς.


Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου;

Το franchise δεν μπορεί να εγγυηθεί την οικονομική επιτυχία ενός δικαιοδόχου. Αντιθέτως οφείλει να λάβει υπόψη του τους απαραίτητους παράγοντες έτσι ώστε να μειώσει τον κίνδυνο της αποτυχίας.
Ακριβώς για το λόγο αυτό, ο δότης οφείλει να μην αρκεστεί μόνο στη μετάδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στον λήπτη, αλλά οφείλει να του παραχωρήσει, όπως το προβλέπει άλλωστε και ο Eυρωπαικός Κώδικας Δεοντολογίας, το εμπορικό σήμα και τα άλλα κοινά εμπορικά διακριτικά, την πρόσβαση στο σύνολο των γνώσεων που αποτελούν τον καρπό της εμπειρίας, την τεχνογνωσία, τις τεχνικές και εμπορικές μεθόδους και τις διαδικασίες. Έτσι, λοιπόν, μεταδίδει ένα επιχειρηματικό concept το οποίο έχει ήδη αποδείξει την αποδοτικότητά του. 

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises