Διατύπωση ερωτήσεων

Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις νομικές προϋποθέσεις και τα εμπόδια για δικαιοπαρόχους και δικαιοδόχους.


Ποιά θέματα ρυθμίζει το βιβλίο του Franchise;

Το εγχειρίδιο του συστήματος περιγράφει σε λεπτομερή μορφή, πως το σχέδιο Franchise μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτό περιλαμβάνει τις οδηγίες οι οποίες διευκολύνουν στον δικαιοδόχο τη διεύθυνση της επιχείρησης. Στην παραστατικότητα βοηθούν έντυπα, εικόνες και στοιχεία του σχεδίου για τους διάφορους τομείς της διεύθυνσης της επιχείρησης. Ο δικαιοδόχος μπορεί να κοιτάξει οποτεδήποτε στο εγχειρίδιο του συστήματος και να ελέγξει, κατά πόσο η εξέλιξη της επιχείρησής του αντιστοιχεί στις οδηγίες και στους κανόνες του συστήματος Franchise. Ενώ τα διάφορα συστήματα Franchise έχουν λίγα κοινά στο ειδικό τμήμα της επιχείρησης φυσιολογικά, μερικές βασικές απαιτήσεις μπορούν να θετηθούν στο οικονομικό περιεχόμενο των επιχειρήσεων. Έτσι το εγχειρίδιο του συστήματος θα έπρεπε να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων δηλώσεις στη φιλοσοφία της επιχείρησης, εταιρική ταυτότητα, απόφαση επιλογης θέσεων, πολιτική προσωπικού, οργάνωση της επιχείρησης, μέτρα μάρκετινγκ, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, διαχείριση ποιότητας, σχεδιασμό και οικονομικό έλεγχο.

Το εγχειρίδιο είναι η οδηγία χρήσης της επιχείρησης Franchise. Τις περισσότερες φορές αυτό αποτελείται από ακόλουθα μέρη:

  • Περιγραφή συστήματος
  • Γενική οργάνωση της επιχείρησης
  • Ερωτήσεις προσωπικού
  • Πώληση
  • Μάρκετινγκ
  • Οικονομικά, διοίκηση, ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων
  • Τεχνικές οδηγίες
  • Υποδείξεις σε προβλήματα και λανθασμένες πηγές
  • Ποιός είναι ποιός του συστήματος Franchise

Στη σύμβαση το δικαίωμα του δικαιοπάροχου προβλέπεται να αλλάξει το εγχειρίδιο οποτεδήποτε. Σε αυτό όμως πρέπει να προσεχθεί, ότι σύμφωνα με τη σύμβαση διαβεβαιωμένες ιδιότητες του συστήματος Franchise δεν μπορούν να αλλαχθούν ενάντια στη θέληση των δικαιοδόχων, αν αυτό δεν συμφωνήθηκε ρητά.

Αν ακόμα κανένα εγχειρίδιο του συστήματος δεν συντάχθηκε από τον δικαιοπάροχο εξαιτίας κάποιων λόγων, υπάρχει φόβος ότι η ειδική τεχνογνωσία του συστήματος δεν επεξεργάσθηκε σε μία κατανοητή και κατάλληλη μορφή.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να γίνει αρχή με την απόκτηση των δικαιοδόχων πριν το πλαίσιο του συστήματος Franchise καθοριστεί και δοκιμαστεί έντονα. Καταρτισμένοι ενδιαφερόμενοι τρομάζουν εξαιτίας ενός ελαττωματικού ή ελλιπούς επιχειρηματικού εγχειριδίου ή ασαφών παρουσιάσεων για την εκπαίδευση. Συμβάσεις Franchise γίνονται τρωτές, αν ο δικαιοπάροχος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις ορισμένες υποχρεώσεις του μέσω σύμβασης και νομολογίας.

Ευκατανόητα ο δικαιοπάροχος δίνει εμπιστευτικές πληροφορίες πρώτα τότε από πρώτο χέρι, αν αυτός είναι εξασφαλισμένος με σύμβαση ενάντια σε μία κατάχρηση. Αυτό ισχύει με ιδιαίτερο τρόπο για το εγχειρίδιο του συστήματος, στο οποίο η βασική τεχνογνωσία του δικαιοπάροχου συνετέθη. Αντίθετα τίποτα δεν στρέφεται ενάντια σε μία αποκάλυψη των περιεχομένων με αναφορές σελίδων πριν την υπόγραψη σύμβασης. Μερικοί δικαιοπάροχοι αφήνουν να υπογραφούν στο πλαίσιο των προσυμβασιακών διαπραγματεύσεων επίσης και συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Νομικές ερωτήσεις στο Franchise:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises