Διατύπωση ερωτήσεων

Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις γενικότερου είδους από τη δικαιόχρηση, οι οποίες υπερβαίνουν τους καταγραφόμενους ειδικούς θεματικούς τομείς.


Τί είναι η δικαιόχρηση, το franchising;

Ο ευρωπαικός κώδικας δεοντολογίας ορίζει το franchising ως ένα σύστημα προώθησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών ή/και τεχνολογίας, βασισμένο σε μια στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ανεξαρτήτων και ξεχωριστών επιχειρήσεων, το οποίο αποτελείται απο τον δικαιοπάροχο ή δότη και τους κατ'ιδίαν δικαιοδόχους ή λήπτες. » Διαβάσετε περισσότερα


Πού εφεύρεθηκε το σχέδιο της δικαιόχρησης;

Η έννοια του Franchise δημιουργήθηκε στη Γαλλία του Μεσαίωνα και χαρκτήριζε την αποδέσμευση από δασμούς και φόρους όπως και τη μερική παραίτηση των φεδουαρχών από τις υπηρεσίες υποτέλειας των υπηκόων τους. » Διαβάσετε περισσότερα


Πότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα συστήματα Franchise;

Στην εποχή των αρχών της βιομηχανοποίησης πέφτει η ανάπτυξη των πρώτων συστημάτων Franchise. Έτσι εφοδίασε η αμερικανική ‘Singer Sewing Machine Company’ μεταφερόμενους εμπόρους το έτος 1860 με το δικαίωμα να διακινούν της ραπτικές μηχανές τους στον δικό τους λογαριασμό και στο δικό τους όνομα. » Διαβάσετε περισσότερα


Ποιός εφηύρε το σημερινό „επαγγελματικό σχήμα δικαιόχρησης“;

Ως μητρική χώρα του σύγχρονου "επαγγελματικού σχήματος δικαιόχρησης" ισχύουν οι Η.Π.Α., όπου η παγκόσμια νικηφόρα προέλαση της σύγχρονης δικαιόχρησης ξεκίνησε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. » Διαβάσετε περισσότερα


Πότε έφθασε η παγκόσμια επιτυχία της δικαιόχρησης;

Τα συστήματα Franchise μπόρεσαν να παρουσιάσουν τα πελονεκτήματά τους πρώτα σωστά όταν η τεράστια ανάγκη για κατανάλωση της μεταπολεμικής εποχής εξασθένησε και οι πελάτες έγιναν ξανά πιο επιλεκτικοί. Στη δεκαετία του εβδομήντα η επιτυχία έφθασε στη σύγχρονη δικαιόχρηση επίσης και στην Ευρώπη. » Διαβάσετε περισσότερα


Ποιο είναι το προφίλ ένος καλού δικαιοπάροχου (franchisor);

Ο δικαιοπάροχος πρέπει να έχει εμπειρία, οικονομική κατάρτιση και ικανότητα διαχείρισης για τη σωστή εκπαίδευση και υποστήριξη των δικαιοδόχων. » Διαβάσετε περισσότερα


Ποιο είναι το προφίλ ενός καλού δικαιοδόχου (franchisee);

Ένα άτομο που διαθέτει προσωπική πρωτοβουλία ώστε να αναλάβει τις ευθύνες στην καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης και που να βασίζεται στην εμπειρία του και στη γνώση που έχει για την αγορά στην οποία ασκεί την δραστηριότητα του... » Διαβάσετε περισσότερα


Πώς πραγματοποιείται ο εργασιακός διαχωρισμός μεταξύ δικαιοπαρόχου και δικαιοδόχου;

Με ιδανικό τρόπο δικαιοπάροχος και δικαιοδόχος είναι αρμόδιοι εκάστοτε στη δική τους οικονομική βαθμίδα για τις λειτουργίες και δραστηριότητες για τις οποίες αυτοί είναι ιδιαίτερα κατάλληλοι λόγω της δικής τους θέσης στην αγορά, κατάρτισης και μέσων. » Διαβάσετε περισσότερα


Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του δικαιοπάροχου;

Το franchise δεν μπορεί να εγγυηθεί την οικονομική επιτυχία ενός δικαιοδόχου. Αντιθέτως οφείλει να λάβει υπόψη του τους απαραίτητους παράγοντες έτσι ώστε να μειώσει τον κίνδυνο της αποτυχίας. » Διαβάσετε περισσότερα


Tι είναι οι πιλοτικές μονάδες;

Πρόκειται για μονάδες που ανήκουν στον δικαιοπάροχο (franchisor), οι οποίες επιτρέπουν τον έλεγχο της αποδοτικότητας της επιχείρησης κάτω απο τις ίδιες συνθήκες μέσα στις οποίες θα αναπτυχθεί στη συνέχεια το δίκτυο franchise. » Διαβάσετε περισσότερα


Πώς γίνεται η διαδικασία μετάδοσης;

Είναι απαραίτητο η μετάδοση του συστήματος στο δικαιοδόχο (franchisee) να γίνει με απλό τρόπο, επιτρέποντας έτσι τη μετάδοση γνώσεων μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. » Διαβάσετε περισσότερα


Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για franchise σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία;

Οι όροι θα υποδειχθούν ξεχωριστά σε κάθε περίπτωση από τον δικαιοπάροχο » Διαβάσετε περισσότερα


Ποιες μορφές franchise υπάρχουν;

Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορες μορφές franchise. Γενικότερα, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε το βιομηχανικό franchise από το εμπορικό franchise » Διαβάσετε περισσότερα


Τί σημαίνει Multi-Unit-Franchising;

Το Multi-Unit-Franchising είναι εδραιωμένο ως μία σταθερά βρισκόμενη έννοια στις Η.Π.Α. ήδη πολύ καιρό. Η έννοια χαρακτηρίζει την περίπτωση που ένας δικαιοδόχος διευθύνει αρκετά σημεία πώλησης ή καταστήματα. » Διαβάσετε περισσότερα


Tι είδους οφειλές πληρώνει ο δικαιοδόχος;

Ο δικαιοδόχος καλείται να πληρώσει το δικαίωμα εισόδου, τα περιοδικά δικαιώματα και τα έξοδα διαφήμισης. » Διαβάσετε περισσότερα


1 2 »

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises