Διατύπωση ερωτήσεων

Ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή του συστήματος στη δικαιόχρηση:

Ειδικοί απαντούν σε αυτή την κατηγορία συχνές ερωτήσεις από υποψηφίους για το Franchise, σχετικά με στο τι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την αναζήτηση και την επιλογή ενός συστήματος Franchise.


Από τί αποτελείται το πακέτο παροχών ενός δικαιοπαρόχου;

Η σύγκριση διάφορων προσφορών Franchise είναι δύσκολη το ίδιο και στο όμοιο πεδίο δραστηριότητας, αφού τα πακέτα παροχών μπορούν να είναι πολύ διαφορετικά. Για αυτό το λόγο ο δικαιοπάροχος θα έπρεπε να παραδόσει στον ενδιαφερόμενο μία λεπτομερή γραπτή έκθεση των προβλεπόμενων παροχών.

Το πακέτο παροχών ενός δικαιοπαρόχου αποτελείται γενικά από το σχέδιο Franchise, το δικαίωμα χρήσης σε δικαιώματα προστασίας (για παράδειγμα μάρκες, πατέντες, σχέδια χρήσης, Copyrights), από την εκπαίδευση και πληροφόρηση του δικαιοδόχου, από την προσφορά υποστηρικτικών μέτρων όπως και την υποχρέωση για τη συνεχή μετεξέλιξη του σχεδίου.

Το πακέτο παροχών του δικαιοπαρόχου θα έπρεπε να έχει περάσει ήδη τη δοκιμή του στην αγορά επιτυχώς. Έτσι επιτρέπεται να προσδοκάται από αυτόν ότι αυτός έχει δοκιμάσει το σχέδιό του προηγουμένως τουλάχιστον με μία πιλοτική επιχείρηση πάνω από ένα μακρύτερο χρονικό διάστημα. Ειδικά τιμή, ποιότητα και ικανότητα παράδοσης των προσφερόμενων παροχών και προϊόντων πρέπει να αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της αγοράς.

« Όλα τα θέματα των πιο συχνά τιθέμενων ερωτήσεων

« Όλα τα άρθρα στο θέμα "Ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή του συστήματος στη δικαιόχρηση:"

Αναζήτηση Μάρκα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γραφείου, Πληροφορικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Προσωπικών Υπηρεσιών
Franchises Τροφίμων
Franchises Υγείας / Ομορφιάς / Σπορ
Franchises Υπηρεσιών για Κατοικίες & Κτίρια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμού / Ταξιδίων
Διάφορα Franchises